Fortsatt lugn penningmängdstillväxt i november

Under tisdagen presenterade SCB statistik över penningmängden i november.

Vissa bedömare har uttryckt oro över det faktum att Riksbanken och andra pumpat in likvider i systemet. Jag har talat om detta här.

Penningmängdsutvecklingen antyder dock att det idag inte ännu finns någon anledning till oro för en kommande hyperinflation. Riksbanken måste dock vara på sin vakt ifall vi ser att utlåningen rusar iväg.

 

[Read More]

Permalink     2 Comments

Stigande exportpriser, men trots kronfall faller priserna för inhemsk tillgång

Idag publicerade SCB statistik för november över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik. Dollarn stärktes dramatiskt till och med november och även euron stärktes markant. I december har sedan euron fortsatt stärkas, men detta påverkar givetvis inte dessa siffror. Kronförsvagningen syns mycket tydligt på exportpriserna, som mellan oktober och november steg med hela ca 1,7%. Jämfört med november 2007 var exportpriserna ca 6,0% högre.

För fjärde månaden i rad föll dock priserna för inhemsk tillgång, trots dramatiskt kronfall.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Snabbt fallande priser i USA och Federal Reserve bekräftar nollränta

Dagens inflationsstatistik från USA visar att priserna just nu faller mycket snabbt. CPI föll mellan oktober och november med hela 1,7%. Givetvis beror prisfallet mycket på lägre energipriser, men även core CPI, det vill säga CPI exklusive mat och energi, var i princip oförändrat.

Idag meddelade också Federal Reserve att fed funds target rate (målnivån för dagslåneräntan) sänks till intervallet 0-0,25%. Det hade spekulerats i att man skulle genomföra en mindre sänkning, men enligt min mening hade det varit väldigt besynnerligt. I verkligheten har Federal Reserve redan hållit dagslåneräntan på fed funds-marknaden nära noll ett bra tag.

[Read More]

Permalink     4 Comments

Väntat prisfall i november

SCB publicerade idag konsumentprisindex för november och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade hela 0,4% lägre än i oktober och 1,8% högre än i november 2007. KPI föll med hela 0,8% mellan oktober och november och steg med 2,5% mellan november 2007 och november 2008. Denna utveckling var väntad både utifrån de fall vi sett i råvarupriser samt utifrån det faktum att de stora prishöjningarna under förra hösten rullar ur 12-månadersinflationen.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Låg penningmängdstillväxt i oktober

I veckan presenterade SCB statistik över penningmängden i oktober.

Vissa bedömare har uttryckt oro över det faktum att Riksbanken och andra pumpat in likvider i systemet. Riksbankens veckorapporter för deras balansräkningen har dock hela tiden antytt att en stor del av pengarna åkt rakt in i Riksbanken igen. Riksbanken har lånat ut på 3 månaders sikt, och lånat in över natten via finjusterande operationer eller i en vecka via riksbankscertifikat.

Penningmängdsutvecklingen verifierar att tillskotten av likvida medeln inte nått allmänheten i någon större utsträckning. Insatserna har hindrat ett penningmängdsfall snarare än att leda till en penningmängdexplosion.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Kraftigt fallande råvarupriser ger väntat men ovanligt prisfall i oktober

SCB publicerade idag konsumentprisindex för oktober och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,2% lägre än i september och 2,8% högre än i oktober 2007. KPI steg med 0,2% mellan september och oktober och med 4,0% mellan oktober 2007 och oktober 2008. Den moderering av 12-månadersinflationen vi förväntat oss under hösten har nu börjat visa sig.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Första KPI-rapporten som visar på tydligt fallande inflation?

I morgon, tisdag den 11 november, presenterar SCB KPI-siffrorna för oktober.

Man ska inte överanalysera en enda månads siffror, då månadssiffrorna är väldigt volatila, men för första gången borde vi kunna få se lite ordentliga effekter av de fallande råvarupriserna. Vi kommer bland annat att se lägre bränslepriser och lägre elpriser.

De nu snabbt fallande räntorna kommer dock ännu inte synas i speciellt stor utsträckning, utan vi får vänta till december-siffran innan detta börjar slå igenom ordentligt. Vi kan också räkna med att få hjälp av en mildare utveckling för matpriserna framöver, men det är tveksamt om vi ser något av detta redan nu. Kläder och skor stiger normalt i pris så här års, och det ska bli intressant att se ifall klädaffärerna fortfarande lyckas pressa upp priserna. Även restaurang och logi blir intressant med tanke på den försvagade konjunkturen. Vi är dock fortfarande tidigt i lågkonjunkturen och det dröjer nog ett tag innan hotellen möter en sämre bokningssituaiton med lägre priset.

Givetvis återkommer jag senare i veckan med en analys av KPI-rapporten.

Permalink     1 Comment

Bilder av deflation

Mycket kan hända på några månader. Efter global oro för en Malthusisk vinter i somras, med prognoser om ständigt stigande energi- och matråvarupriser och kvarvarande inflation även under en allvarlig lågkonjunktur, så har nu luften fullständigt gått ur råvarupriserna.

Med tanke på att mat och energiprisökningar stått för nästan hela inflationen exklusive räntehöjningar så är det lätt att tänka sig att vi just nu inte har någon inflation alls, utan snarare deflation. Priser faller runt omkring oss dagligen och endast trögheter i systemet håller de officiella inflationssiffrorna uppe. Trögheten består både i att prishöjningar inte slår igenom direkt och i hur vi mäter inflationen. För att kunna ha en aktuell bild av inflationen skulle vi behöva ett säsongsrensat inflationsmått, som jag skriver om här.

[Read More]

Permalink     No Comments

Varför vi behöver en säsongsrensad inflationsindikator

Vid det senaste räntebeslutet såg vi tydligt att riksbanken för sina räntebeslut tar ganska stor hänsyn till dagens inflation. På presskonferensen lyfte Riksbankschef Stefan Ingves fram just den höga inflationen som det första argumentet för en räntehöjning.

Vad menar man då med dagens inflation? På riksbanken.se kan vi under rubriken "Inflationen augusti 2008" läsa att den då var 4.3%. Vad betyder då detta? Att priserna steg i augusti 2008? Det är ju trots att augusti rubriken talar om. Som de flesta av er säkert vet så är det inte det man menar.

Den siffra som man brukar kalla den nu gällande inflationstakten i augusti 2008, är förändringen för KPI mellan augusti 2007 och augusti 2008. Ingenting i denna siffra säger något om när prisförändringarna skedde - om de skedde under den senaste månaden, eller om de skedde för 12 månader sedan. För att kunna bedöma inflationen under en kortare tid än under de senaste 12 månaderna behöver vi en säsongsjusterad konsumentprisberäkning.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Hyggligt mild inflationsrapport. KPI +4,4%, KPIX +3,2%, KPIF +3,4%

KPI-siffran för juli kom in som väntat. Inflationen ligger, som vi igår konstaderade att den skulle göra, fortsatt på en hög nivå.

Trots att siffrorna för KPI-rapporten inhämtades i mitten av juli,
innan oljeprisfallet tagit ordentlig fart (och innan räntorna föll
tillbaka något), så är siffrorna helt ok. Årets julimånad var högst ordinär om man undantar de kraftiga räntehöjningarna under månaden.


[Read More]

Permalink     No Comments

Om penningmängd, del 1

Penningmängden är enkelt uttryckt mängden pengar i ett samhälle. Mängden pengar är intressant bland annat därför att det långsiktiga fenomenet inflation beror på att mängden pengar ökar i förhållande till den mängd värde som produceras, vilket rubbar förhållandet mellan pengar och värde - det vill säga penningvärdet.

Så, hur mycket pengar finns det? Det kan låta som en trivial fråga, men svaret är allt annat än enkelt.

[Read More]

Permalink     5 Comments

Om Malthus spöke, matpriser, inflation och stagflation

Just nu råder stor oro för att stigande matpriser kommer att driva upp inflationstakten under flera år framöver och skapa en period av stagflation. Ordet stagflation används dagligen i dagspressen, och beskrivs allt mer som en verklighet idag och inte bara som en möjlig mardröm för en avlägsen framtid. De argument som framförs tycks vara av en närmast Malthusisk karaktär, på det sätt som argumenten riktar in sig på den långsiktiga trenden med en exponentiell tillväxt i efterfrågan på mat. Detta är ingen ny idé...

[Read More]

Permalink     2 Comments

Om kärninflation, del 1

Ett av de mer diskuterade frågorna inom penningpolitik idag är frågan om kärninflation eller underliggande inflation kontra "headline" inflation. I kärninflationen räknar man bort vissa komponenter, och många kallar detta för ett felaktigt tillrättaläggande eller till och med manipulation av statistiken. Det finns dock högst rimliga anledningar att ibland se bortom KPI när det gäller inflationsmått...[Read More]

Permalink     No Comments

Om den långsiktiga differensen mellan KPI och KPIX

Konjunkturinstitutet har granskat skillnaderna mellan KPI och KPIX för att se vilken systematisk avvikelse, om någon, som förekommer mellan genomsnittsvärdena för de två serierna över tid. Jag menar att deras analys missar målet...[Read More]

Permalink     No Comments