Riksbanken träder in på arenan

Sedan i juni har jag flera gånger (framförallt här, här och här) ställt frågan om huruvida Riksbanken kommer att försöka ta en starkare kontroll över räntenivån i samhället. Jag har på slutet argumenterat för att Riksbanken behöver göra det, om inte annat för att kunna klara sitt inflationsmål. Om man inte kan styra den ränta som faktiskt gäller för allmänheten, så kan man inte heller effektivt arbeta med ett inflationsmål.

Idag presenterades till slut Riksbankens första större intervention för att normalisera fundingmarknaden.

[Read More]

Permalink     No Comments

Sanningens minut för Riksbanken?

Världens centralbanker och regeringar arbetar just nu febrilt på olika räddningskationer. Irlands regering meddelade idag enligt nyhetsbyrån SIX att man "kommer att garantera all inlåning i banker, prioriterade skuldebrev samt säkerställda obligationer för de ledande bankerna i landet". Samtidigt får Dexia ett kapitaltillskott i en aktion med flera stater inblandade.

[Read More]

Permalink     No Comments

Stater räddar banker, STIBOR T/N över 6%

Inte nog med att USA ser ut att låta staten gå in och rädda finanssystemet. Idag har ett flertal banker i andra länder också behövt söka hjälp; Fortis räddas av Benelux-länderna och Isländska staten tar över en aktiemajoritet i Glitnir.

STIBOR T/N-fixingen slog idag nytt rekord och hamnade på 6,08%.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Om krishantering

Under de senaste veckorna har vi sett hur den internationella kreditkrisen nått Sverige med allt större styrka. TED-spreaden har nått extrem-nivåer, bospreaden likaså och det ryktas om en diger situation framförallt för Swedbank och deras upplåning.

Ett problem är att Riksbanken under denna kris i allt högre utsträckning tvingats "skjuta från höften", snarare än att följa existerande protokoll för hur man hantera situationen. Det är givetvis alltid en styrka att ha kompetenta människor på Riksbanken och Riksgälden som kan hantera en oväntad situation, men denna kris visar att vi i allt för hög grad är beroende av att höga tjänstemän är smarta och handlingskraftiga. Det är inte sunt att vi inte har någon policy för hur kreditkriser ska hanteras.

[Read More]

Permalink     1 Comment