Fler åsikter om boendepriser och KPI

Jag har under en period ägnat mycket av skrivandet på bloggen åt frågan om hur bostadspriser behandlas i KPI-beräkningarna. Det är ett ämne jag inte är färdig med och vill fortsätta att diskutera. Jag är inte ensam att ta upp dessa frågor och det gjädjer mig att se att Anders Klevmarken, Olle Grünewald och Henrik Allansson diskuterar frågan i ett nytt "working paper".

Min huvudpoäng har varit att priset på boende inte reflekteras i KPI på ett rimligt sätt. Speciellt har jag argumenterat för att den modell som används är väldigt dålig när KPI används för att definiera inflationsmålet och därigenom blir en målvariabel för penningpolitiken.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Mer om boendepriser och KPI

I mitt förra inlägg hävdade jag att priset på boende inte korrekt reflekteras i vårt svenska konsumentprisindex.

Jag tänkte idag fortsätta diskussionen genom att diskutera några olika strategier som används i olika länder för att hantera boendepriser i inflationsmått. Beroende på landets bostadsmarknads egenskaper och avsikten med indexet så kan olika ansatser vara lämpliga. En varning kan utfärdas för att detta inlägg blir mer teoretiskt än det föregående och att det är bra att ha läst det föregående inlägget innan man läser detta.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Problemet är inflationsmåttet, inte inflationsmålet

Ständigt pågår en debatt om det svenska inflationsmålet. Under den nuvarande krisen har debatten intensifierats, bland annat på grund av att det upplevs som att ett strikt inflationsmål hindrar Riksbanken från att bekämpa bubblor och finansiella kriser.

Jag menar att diskussionen hamnat snett. Man ser ofta KPI-måttet som en fundamental del av inflationsmålet och anklagar därför principen med inflationsmål i sig för brister i konstruktionen av målvariablen KPI.

I detta inlägg förklarar jag varför KPI misslyckas med att korrekt inkludera förändringar i boendepriser och hur man kan komma till rätta med detta för att minska risken för uppkomsten av finansiella bubblor.

[Read More]

Permalink     16 Comments

Om huspriser och bubblor igen

Jag har några gånger skrivit om huspriser på denna blogg. Visserligen tycker jag att media generellt fokuserar allt för mycket på husprisers kortsiktiga variationer, men med tanke på den kreditkris som delvis orsakats av allt för lättvindig utlåning med fastigheter som säkerhet i bland annat USA, och de dramatiska prisökningar och sedan prisfall på fastigheter som detta möjliggjort, så vill jag ändå diskutera huspriser och krediter ur ett par perspektiv. Idag tänkte jag fortsätta diskussionen om husprisbubblor.

[Read More]

Permalink     69 Comments

Bostadspriser och samhällsekonomin - intressant helgläsning från Riksbanken

Riksbanken publicerade idag en ekonomisk kommentar om en intressant studie genomförd av Peter Sellin och Karl Walentin. I studien undersöker man hur bostadspriserna påverkar den privata konsumtionen, bostadsbyggandet, inflationen och tillväxten, samt hur penningpolitiken påverkar bostadspriserna.

[Read More]

Permalink     No Comments

Huspriser på tapeten, men ingen bubbla

De mest populära artiklarna i svensk affärspress just nu är de som berör bostadspriser och tidningarnas hemsidor fylls av artiklar om husbubblan, den kommande huspriskraschen och så vidare. I denna artikel hävdar jag att vi sannolikt inte befinner oss i en husbubbla och att vi därför sannolikt inte får se någon krasch för husmarknden.

[Read More]

Permalink     43 Comments

Om huspriser

Vad gäller huspriserna kan man något förenklat tala om 3 dominerande faktorer som på sikt styr den fundamentala husköpkraften och därmed den underliggande prisutvecklingen. Dessa tre faktorer är:

1. Inkomster i ett brett perspektiv och i reala termer

2. Ränteläge

3. Skattesituation

[Read More]

Permalink     5 Comments

Analys huspriser Sverige för 2007

Jag roade mig lite med att beräkna räntekostnaderna efter skattereduktion för genomsnitts-småhuset över en lite längre tid och satte dessa i relation till BNP/Capita. Detta för att se ungefär hur stora räntekostnaderna varit jämfört med det genomsnittliga värde varje svensk producerar...[Read More]

Permalink     1 Comment