Stigande exportpriser, men trots kronfall faller priserna för inhemsk tillgång

Idag publicerade SCB statistik för november över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik. Dollarn stärktes dramatiskt till och med november och även euron stärktes markant. I december har sedan euron fortsatt stärkas, men detta påverkar givetvis inte dessa siffror. Kronförsvagningen syns mycket tydligt på exportpriserna, som mellan oktober och november steg med hela ca 1,7%. Jämfört med november 2007 var exportpriserna ca 6,0% högre.

figur 1. Månadsförändringen för exportpriserna var större än vi sett på länge. Senast vi såg större exportprishöjningar var 1995. Dessa prishöjningar hänger givetvis samman med en svagare krona och ger visst stöd åt exportindustrin, även om prisförändringarna knappast kan kompensera för volymbortfallet.

figur 2. 12-månadersförändringen har stigit mycket snabbt sedan i våras

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna.

figur 3. För fjärde månaden i rad föll priserna för inhemsk tillgång, trots dramatiskt kronfall. Fallet i november blev dock inte lika dramatiskt som under de tre föregående månaderna. Differensen mellan förändringen av exportpriserna och priserna för inhemsk tillgång är dock fortsatt mycket stor.

figur 4. Ökningstakten på 12 månaders sikt har nu kommit ner en bra bit jämfört med sommarens höga siffror.

Låt oss även titta på komponenterna som utgör prisindex för inhemsk tillgång.

figur 5. Vi ser tydligt att producentpriserna för hemmamarknaden utvecklas mycket svagt, efter att under första halvåret ha stigit snabbt. De senaste fyra månadernas prisfall är påtagligt och ett tydligt tecken på svag inhemsk efterfrågan. Senast vi såg fyra raka månader av fallande producentpriser för hemmamarknaden var 2001. Vi ser en dramatisk skillnad mellan utvecklingen för de priser man får vid export och de priser man får vid försäljning på hemmamarknaden. Detta återspeglar den svaga konjunkturen samt det stora kronfallet. 

figur 6. Efter en långvarigt stabil och snabb prisutveckling har nu 12-månaderstakten avtagit tydligt. Sannolikheten är god för att får vi se ytterligare fall.

figur 7. Trots svagare krona, och i kontrast till exportpriserna, har importpriserna utvecklat sig ganska dämpat. Vi fick se en tydlig ökning i november, men den kom efter stora prisfall och med ett stort kronfall. Fallande priser på olja har stor påverkan.

figur 8. Trots stort kronfall så faller 12-månadersökningen för importpriserna tydligt.

Permalink     3 CommentsComments:

Otroligt seriös och djuplodande sida, bland det bästa jag stött på alla kategorier! =D

Posted by Nisse on december 23, 2008 at 11:52 fm CET #

Utmärkt analys. Har länge läst Mike "Mish" Shedlock, London Banker, Bennet Sedecca, mfl internationella bloggar, men saknat en bra blogg med svenskt perspektiv.

Man blir bara lite nyfiken på din bakgrund. Vad jobbar du med?

Posted by Mikael on december 25, 2008 at 11:33 fm CET #

Hejsan Nisse och Mikael och tack för berömmet!

Mikael: Vill man veta mer än som står i inlägget "Vad är Sloped Curve?" (finns i sidomenyn), så kan man maila och fråga.

Posted by Sloped Mind on december 27, 2008 at 09:11 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed