Väntat prisfall i november

SCB publicerade idag konsumentprisindex för november och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade hela 0,4% lägre än i oktober och 1,8% högre än i november 2007. KPI föll med hela 0,8% mellan oktober och november och steg med 2,5% mellan november 2007 och november 2008. Denna utveckling var väntad både utifrån de fall vi sett i råvarupriser samt utifrån det faktum att de stora prishöjningarna under förra hösten rullar ur 12-månadersinflationen. Vi har förväntat oss denna utveckling och skrivit om att detta skulle komma att ske flera gånger sedan i juni, bland annat här och här.

Jag har även förklarat här varför matpriserna inte skulle komma att skapa den stagflation många oroade sig för, och här hur utvecklingen ganska länge snarare pekat mot deflation som det stora hotet. KPIF och KPIX befinner sig nu under inflationsmålet.

Med tanke att på KPI-inflationen kommer att hamna en bra bit under KPIF-inflationen när räntesänkningarna slagit igenom på KPI så förstår man att vi kommer att få se väldigt låga inflationssiffror en bit in på nästa år.

figur 1. 12-månadersförändringen för KPIX har nu halkat ner under Riksbankens mål. KPI kommer snart att följa efter. När man ser detta diagram kan man såhär i efterhand undra vad hela inflationspaniken för bara några månader sedan handlade om, var det den där lilla kortvariga inflations-spiken ovanför målintervallet?

För att förstå hur priserna i oktober utvecklades iår i förhållande till normalt säsongsmönster kan vi titta på KPIF-utvecklingen under alla novembermånader sedan 1987:

 

figur 2. Efter förra årets mycket kraftiga prisuppgångar i november ser vi iår det näst största prisfall vi haft under någon novembermånad under denna period. I oktober såg vi det största fallet vi sett för en oktobermånad under denna period. Fallet för KPIF under oktober och november sammantaget är det överlägset största under jämförelseperioden.

Även i december kommer vi att få se ett tydligt fall för 12-månadersinflationen. Givetvis kommer vi inte att få se lika stora prisfall på exempelvis bensin framöver, men vi kan räkna med att lägre råvarupriser, transportpriser, svagare konjunktur och lägre kapitalkostnad kommer att minska pristrycket ordentligt framöver.

Det är svårt att se varifrån inflationstrycket ska komma under det närmaste halvåret och det ser just nu ut som att 12-månadersinflationstakten kommer hamna mycket lågt framåt nästa sommar. Kronfallet kommer lägligt på så sätt att det minskar risken för en kraftig deflation. Det är inte osannolikt att vi trots kronfallet kan få se en årsförändring av KPI under noll i sommar.

Låt oss avsluta med en titt på KPI:

figur 3. Som så många gånger förr kommer KPI sannolikt snabbt att passera målnivån på 2% och etablera sig långt under målet. Att ränteförändrningarna är en så tung komponent i KPI innebär att svängningarna blir väldigt stora, eftersom man höjer vid rädsla för hög inflation, och vice versa. Det är därför svårt att hålla KPI inom målintervallet på kort sikt.

Det är en aning fascinerande att media tycks uttrycka någon form av förvåning över den försvinnande inflationen, med tanke på att det varit tydligt länge nu att så skulle ske. KPI-rapporten i media: dn.se svd.se di.se e24.se

Permalink     1 CommentComments:

Det vore kul om du kunde kommentera något kring hur pass rimlig de olika officiella definitionerna av inflation är. Mäter de verkligen något eller är de bara meningslösa siffror?

Posted by jr on januari 08, 2009 at 05:20 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed