Kronintervention - en dålig idé

Kronan har under finanskrisen, liksom många andra mindre valutor utan reservstatus, fallit dramatiskt i värde. Detta har mötts av starka reaktioner och med stor oro. Några röster höjs för en snabb anslutning till euron. Andra menar att vi ska intervenera för att försvara kronan utan att för den delen ansluta oss till euron. Peter Malmqvist säger att han vill se en fixkurs mot euron likt den danska och Robert Stenram skriver i en debattartikel om en valutakris som måste bemötas.

Reaktionerna är förståeliga, men för att skapa stabilitet kan vi inte agera i panik.

[Read More]

Permalink     15 Comments

Inflationsmål som garant för en fiat-valutas värde

Några gånger har jag diskuterat den kritik av inflationsmålet som framförts i media under senare tid. Kritiken har handlat om att inflationsmålet inte skulle he gett den räntenivå som vore optimal för
att skapa makroekonomisk balans. Jag har bemött dessa argument här och här.

Idag vill jag argumentera för att det inte räcker med att ställa sig frågan om huruvida inflationsmålet ger en optimal ränta för jämn konjunkturutveckling eller makroekonomisk balans, utan att man också måste ställa sig frågan om vad som ska utgöra basen för vår valutas värde, om inte inflationsmålet.

[Read More]

Permalink     5 Comments

Kronan, handelsbalansen och välståndet

En av de makroekonomiska variabler vi ofta diskuterar är handelsbalansen. Handelsbalansen utgör differensen mellan export och import; ifall en stat exporter mer än den importerar så talar man om ett handelsöverskott eller en positiv handelsbalans.

Den senaste tidens svaga världskonjunktur och kronförsvagning har satt nytt fokus på utrikeshandeln. Exportbolagen brottas med svagare exportmarknader, men hjälps av en svagare krona. Man skulle kunna se denna hjälp till exportbolagen som något positivt. Traditionellt har vi i Sverige varit ganska förtjusta i att försvaga vår valuta i syfte att underlätta för exporten, bland annat med en rad devalveringar under 70- och 80-talen.

I denna artikel argumenterar jag för att ett stigande handelsöverskott i krisens fotspår faktiskt inte vore ett gott tecken.

[Read More]

Permalink     5 Comments