Efter åtgärderna - TED-spreaden ner något, men bospreaden fortsatt uppåt

Efter att Riksbanken och Riksgälden börjat agera för att få räntemarknaderna att fungera bättre, vilket jag diskuterade här, har TED-spreaden fallit tillbaka något, men riskpremien för bostadsobligationer jämfört med statsobligationer har rört sig i motsatt riktning. 

 

 figur 1. Från mitten av augusti har spreaden ökat snabbt för att nå en topp på 1,475 procentenheter den 5 september. Sedan föll spreaden ner till 1,265 procentenheter en vecka senare, för att sedan återigen rusa till nya toppnivåer.

Om vi sätter in förändringen i ett längre tidsperspektiv så ser vi hur kraftig uppgången varit:

figur 2. Bospreaden har legat i en uppåtgående trend länge nu. Trenden har endast brutits under några kortare perioder, och har fått extra fart på senare tid.

Det är dock värt att notera att ett annat mått på priset på risk har fallit tillbaka något efter toppnoteringarna:

 

figur 3. TED-spreaden ligger fortfarande mycket högt, men har kommit ner något efter att Riksgälden försett marknaden med mer korta växlar, vilket dragit upp räntan på korta statspapper något.

Vid förra analysen av bospreaden, konstaterades att den stigande spreaden inte bara berodde på stigande räntor på bostadsobligationer, utan stundtals på fallande räntor för statsobligationer. Vi ser att detta fortfarande gäller, då räntan på bostadsobligationer trots allt fortfarande ligger en bra bit från toppnoteringarna.

 

figur 4. Den femåriga bostadsobligationsräntan har faktiskt inte stigit under de senaste 3 månaderna.

Permalink     1 CommentComments:

Their distribution has slightly decreased, but the risk premium for mortgage bonds compared to government bonds moved in the opposite direction.

Posted by on line assigment assistance - online class mentor com on februari 13, 2018 at 09:36 fm CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed