KPI allt mindre relevant

Jag har här på bloggen många gånger kritiserat hur KPI försöker ta hänsyn till priset på boende. KPI-siffrorna för januari understryker ännu en gång hur absurd beräkningen av priset på boende är.

[Read More]

Permalink     No Comments

Stor negativ årsföränding för KPI, men fortfarande ingen dramatik

I veckan presenterade SCB KPI-siffror för september. KPI visar som väntat nu en stor negativ 12-månadersinflation.

Att vi med stor sannolikhet skulle få se en ganska tydlig negativ årsförändring för KPI har stått klart sedan i höstas.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser siffrorna betydligt mindre skrämmande ut. KPIX och KPIF steg med 1,0 respektive 1,4 procent mellan september 2008 och september 2009, vilket är inom Riksbankens målintervall.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Odramatisk KPI-rapport för maj

I förra veckan presenterade SCB KPI-siffror för maj. KPI visar som väntat på en allt större negativ 12-månadersinflation. Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,3 procent respektive 0,2 procent mellan april och maj och med 1,3 respektive 1,7 procent mellan maj 2008 och maj 2009, vilket faktiskt är rätt nära Riksbankens mål.

Att vi med stor sannolikhet skulle få se en negativ årsförändring för KPI har stått klart sedan i höstas. Redan efter julirapporten förra året kunde man ana att sannolikheten var hög för att priserna inte skulle stiga alls under det då kommande året, då båda de underliggande faktorer som då hade drivit inflationen, nämligen matpriserna och energipriserna, hade vänt nedåt rejält. Den tredje faktorn som hade drivit upp KPI-inflationen, räntorna, skulle förstås följa med ner i fallet så småningom, även om Riksbanken länge höll emot prisfallen genom fortsatta höjda räntor ända in i krisens kanske mest dramatiska månad, september.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Negativ årsföränding för KPI, men ingen dramatik

Idag presenterade SCB KPI-siffror för april. KPI visar som väntat nu negativ 12-månadersinflation. I sommar kan 12-månadersfallet för KPI vara ganska stort.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,3 procent mellan mars och april och med 1,4 respektive 1,8 procent mellan april 2008 och april 2009, vilket faktiskt är rätt nära Riksbankens mål.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt, räntan sänkts och kreditmarknaden börjat fungera bättre, och det håller jag fast vid även efter denna rapport. Visserligen har kronan förstärkts ganska mycket under den sista tiden och kronfallet syns inte speciellt tydligt på KPI-siffrorna ens nu, men samtidigt har kreditmarknaderna fortsatt utvecklas i en riktning som antyder minskad risk för en dramatisk kreditkontraktion och råvaru- samt tillgångspriser har hämtat sig efter rasen i höstas.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Stigande producentpriser i mars

Idag publicerade SCB statistik för mars över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik, som komplement till KPI-statistiken, även om sambandet mellan KPI och PPI inte är helt tydligt. Producentprisindex var i mars ca 1,0% högre än i februari. Producentpriserna steg mellan mars 2008 och mars 2009 med ca 4,8%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror framförallt på en starkare utveckling för exportpriserna än för importpriserna.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna. I mars steg dock även detta index och 12-månaderstakten ligger nu i princip på Riksbankens inflationsmål.


[Read More]

Permalink     No Comments

Mild men odramatisk KPI-rapport för mars

Idag presenterade SCB KPI-siffror för mars. KPI visar som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, nu nere på endast 0,2%, som snart kommer att övergå i 12-månadersdeflation som i sommar kan bli ganska stor.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,5 procent mellan februari och mars och med 1,5 respektive 1,9 procent mellan mars 2008 och mars 2009.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt och det håller jag fast vid efter denna rapport. Visserligen syns kronfallet betydligt mindre på mars-siffrorna än de gjorde i februari, men enligt mig förändrar inte det bilden på något dramatiskt sätt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Odramatisk kreditutveckling i februari

Samtidigt som konjunktursignalerna, framförallt vad gäller export och industriproduktion, varit mycket svaga, så har vi sedan slutet av förra året sett en allt mer upptinad kreditmarknad, kraftigt sänkt reporänta, en mycket svagare krona och stabilare råvarupriser. Risken för en kraftig kreditkontraktion och deflationsspiral i Sverige känns därför låg. Nya vågor av kreditkrisen som förändrar bilden kan dock fortfarande skölja in.

Idag presenterade SCB finansmarknadsstatistik för februari och siffrorna visar på en ganska odramatisk kreditutveckling. Efter stor aktivitet i december, kanske efter ett uppdämt behov efter den svåra hösten, har situationen lugnat ner sig lite igen.

[Read More]

Permalink     No Comments

Fallande producentpriser i februari

Idag publicerade SCB statistik för februari över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik, som komplement till KPI-statistiken. Producentprisindex var i februari ca 0,2% lägre än i januari. Producentpriserna steg mellan februari 2008 och februari 2009 med ca 3,4%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror framförallt på en starkare utveckling för exportpriserna än för importpriserna.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna. Vi ser att ökningstakten på 12 månaders sikt har fallit dramatiskt trots kronfallet.


[Read More]

Permalink     3 Comments

Kronfallet syns på inflationssiffrorna

Idag presenterade SCB KPI-siffror för februari. Visserligen visar KPI som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, men om man exkluderar räntesänkningarna så syns att kronfallet givit måttliga men tydliga inflationsimpulser. KPIX steg med 0,5 procent mellan januari och februari och med 1,9 procent mellan februari 2008 och februari 2009. Mellan januari 2008 och januari 2009 steg KPIX med 1,7 procent.

Risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt. Riksbankens direktion känner nog viss lättnad i att priserna inte faller fritt. Det kvarvarande inflationstryck kronfallet skapar innebär att risken minskar för att man tvingas ta till okonventionella metoder för att klara inflationsmålet.

[Read More]

Permalink     41 Comments

Inflationsutforskare - beta

Som jag skrivit tidigare så vill jag gräva djupare i det som är hörnstenen för vår penningpolitik, nämligen inflationstakten. Som ett led i detta tänker jag ta fram analysverktyg för webben som jag lägger upp på denna sajt. Nu är det dags att börja testa det första verktyget, nämligen en komponentutforskare för KPI.

I denna kan besökarna på sajten studera hur hög inflationen skulle ha varit under de senaste 12 månaderna ifall man inte räknade med hela KPI-varukorgen.

[Read More]

Permalink     10 Comments

Odramatisk KPI-rapport för januari

På tisdagen presenterade SCB KPI-siffror för januari. Januarisiffrorna är alltid speciella eftersom nya vikter introduceras för att matcha nya konsumtionsmönster. Denna omviktning har en kraftig påverkan på månadsförändringen för KPI men handlar inte om faktiska prisförändringar i januari. För att förstå vad som faktiskt inträffat måste man tittat bortom headline-siffran.

Fallet för 12-månadersinflationen tog en paus i januari, vilket jag i min kommentar till december-KPI skrev skulle kunna bli fallet, på grund av baseffekter. KPI föll mycket i januari 2008 bland annat tack vare stora omviktningseffekter. När januari 2008 nu faller ur statistiken stiger 12-månaders-KPI-inflationen. I februari borde 12-månadersinflationen återigen falla.

Låt oss titta på vilka komponenter som säsongsrensat stod för tydliga prisförändringar i januari.

[Read More]

Permalink     No Comments

Tecken på kreditexpansion i december

Samtidigt som konjunktursignalerna, framförallt vad gäller export och industriproduktion, varit mycket svaga, så har vi under senare tid sett allt fler tecken på att den svenska kreditmarknaden tinat upp högst markant i jämförelse med höstens mycket svåra situation. Risken för en kraftig kreditkontraktion och deflationsspiral tycks för tillfället ha minskat markant, även om det är alldeles för tidigt att ropa faran över. Nya vågor av kreditkrisen kan fortfarande skölja in när som helst. Under torsdagen presenterade SCB finansmarknadsstatistik för december och siffrorna bekräftar den anekdotiska bevisning som talat om högre kreditaktivitet.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Fallande producentpriser i december

Idag publicerade SCB statistik för december över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik. Producentprisindex föll i december med ca 0,75% jämfört med föregående månad, vilket är en ganska dramatisk månadsförändring. Producentpriserna steg mellan december 2007 och december 2008 med ca 3,77%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror på en starkare utveckling för exportpriserna.

För att få en tidig indikator på hur det fortsatta kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna. Vi fick för detta index se nedgångar för femte månaden i rad och 12-månadersförändringen har snabbt kommit ner.


[Read More]

Permalink     1 Comment

Inflationsåret 2008 - del 1, maten

Eftersom SCB i förra veckan presenterade KPI-rapporten för december så kan det vara intressant att börja sammanfatta inflationsåret och utvärdera den penningpolitik som förts för att leda fram till den inflation vi sett.

Under året steg konsumentpriserna (mätt som KPI-förändringen mellan december och december) med 0,9%. KPIX steg med 1,4% och KPIF med 1,6%. Under 2008 fick vi alltså se en inflation under Riksbankens inflationsmål, oavsett om man tittar på KPI, KPIF eller KPIX. Slutsatsen av detta är rimligen inte bara att förra årets räntehöjningar var direkt felaktiga, utan man kan till och med argumentera för att räntan höjdes för högt redan under 2007 för att man under 2008 skulle få en inflation på 2%. Å andra sidan kan man lätt argumentera för att räntan var för låg under 2005 och 2006

I efterhand kan man argumentera för att räntan borde ha nått toppen redan vid ungefär 3,25%, då detta både skulle ha inneburit en lägre inflation 2007 och under första halvan av 2008, och en högre inflation nu och ett mindre behov av räntesänkningar nu. Att man i efterhand kan konstatera att penningpolitiken borde ha sett lite annorlunda ut för att uppnå målen är förstås en helt annan sak än att anklaga Riksbanken för att ha gjort fel. Att med facit i hand anklaga aktörerna för felbeslut är att skriva historia baklänges. En bedömning av huruvida Riksbanken gjorde rätt är en fråga som kräver att man sätter sig i det informationsläge Riksbanken satt i när beslutet fattades.

Låt oss därför titta på vad inflationsrapporterna sagt oss under året.

 

[Read More]

Permalink     1 Comment

Fortsatt väntat prisfall i december

Idag publicerade SCB konsumentprisindex för december och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,1% lägre än i november och 1,6% högre än i december 2007. KPI föll med hela 1,3% mellan november och december och steg med 0,9% mellan december 2007 och december 2008. KPIX föll med 0,2% jämfört med november och steg med 1,4% jämfört med december 2007.

Det stora KPI-fallet beror förstås på räntesänkningarna, men om man idag följer nyheterna så är det raset för KPI som hamnar i rubrikerna och det faktum att det i första hand är räntan som förändrats får en mer undanskymd plats. Det fokus som i media läggs på KPI riskerar att driva ner inflationsförväntningarna mer än annars vore fallet. Det är rimligt att media fokuserar på KPI, eftersom det är det officiella inflationsmått som penningpolitiken har som målvariabel. Det är därför rimligt att påstå att valet av målvariabel alltså påverkar inflationsförväntningarna i fel riktning

[Read More]

Permalink     3 Comments