Stor negativ årsföränding för KPI, men fortfarande ingen dramatik

I veckan presenterade SCB KPI-siffror för september. KPI visar som väntat nu en stor negativ 12-månadersinflation.

Att vi med stor sannolikhet skulle få se en ganska tydlig negativ årsförändring för KPI har stått klart sedan i höstas.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser siffrorna betydligt mindre skrämmande ut. KPIX och KPIF steg med 1,0 respektive 1,4 procent mellan september 2008 och september 2009, vilket är inom Riksbankens målintervall.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Negativ årsföränding för KPI, men ingen dramatik

Idag presenterade SCB KPI-siffror för april. KPI visar som väntat nu negativ 12-månadersinflation. I sommar kan 12-månadersfallet för KPI vara ganska stort.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,3 procent mellan mars och april och med 1,4 respektive 1,8 procent mellan april 2008 och april 2009, vilket faktiskt är rätt nära Riksbankens mål.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt, räntan sänkts och kreditmarknaden börjat fungera bättre, och det håller jag fast vid även efter denna rapport. Visserligen har kronan förstärkts ganska mycket under den sista tiden och kronfallet syns inte speciellt tydligt på KPI-siffrorna ens nu, men samtidigt har kreditmarknaderna fortsatt utvecklas i en riktning som antyder minskad risk för en dramatisk kreditkontraktion och råvaru- samt tillgångspriser har hämtat sig efter rasen i höstas.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Mild men odramatisk KPI-rapport för mars

Idag presenterade SCB KPI-siffror för mars. KPI visar som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, nu nere på endast 0,2%, som snart kommer att övergå i 12-månadersdeflation som i sommar kan bli ganska stor.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,5 procent mellan februari och mars och med 1,5 respektive 1,9 procent mellan mars 2008 och mars 2009.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt och det håller jag fast vid efter denna rapport. Visserligen syns kronfallet betydligt mindre på mars-siffrorna än de gjorde i februari, men enligt mig förändrar inte det bilden på något dramatiskt sätt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Kronfallet syns på inflationssiffrorna

Idag presenterade SCB KPI-siffror för februari. Visserligen visar KPI som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, men om man exkluderar räntesänkningarna så syns att kronfallet givit måttliga men tydliga inflationsimpulser. KPIX steg med 0,5 procent mellan januari och februari och med 1,9 procent mellan februari 2008 och februari 2009. Mellan januari 2008 och januari 2009 steg KPIX med 1,7 procent.

Risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt. Riksbankens direktion känner nog viss lättnad i att priserna inte faller fritt. Det kvarvarande inflationstryck kronfallet skapar innebär att risken minskar för att man tvingas ta till okonventionella metoder för att klara inflationsmålet.

[Read More]

Permalink     41 Comments

Odramatisk KPI-rapport för januari

På tisdagen presenterade SCB KPI-siffror för januari. Januarisiffrorna är alltid speciella eftersom nya vikter introduceras för att matcha nya konsumtionsmönster. Denna omviktning har en kraftig påverkan på månadsförändringen för KPI men handlar inte om faktiska prisförändringar i januari. För att förstå vad som faktiskt inträffat måste man tittat bortom headline-siffran.

Fallet för 12-månadersinflationen tog en paus i januari, vilket jag i min kommentar till december-KPI skrev skulle kunna bli fallet, på grund av baseffekter. KPI föll mycket i januari 2008 bland annat tack vare stora omviktningseffekter. När januari 2008 nu faller ur statistiken stiger 12-månaders-KPI-inflationen. I februari borde 12-månadersinflationen återigen falla.

Låt oss titta på vilka komponenter som säsongsrensat stod för tydliga prisförändringar i januari.

[Read More]

Permalink     No Comments

Väntat prisfall i november

SCB publicerade idag konsumentprisindex för november och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade hela 0,4% lägre än i oktober och 1,8% högre än i november 2007. KPI föll med hela 0,8% mellan oktober och november och steg med 2,5% mellan november 2007 och november 2008. Denna utveckling var väntad både utifrån de fall vi sett i råvarupriser samt utifrån det faktum att de stora prishöjningarna under förra hösten rullar ur 12-månadersinflationen.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Kraftigt fallande råvarupriser ger väntat men ovanligt prisfall i oktober

SCB publicerade idag konsumentprisindex för oktober och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,2% lägre än i september och 2,8% högre än i oktober 2007. KPI steg med 0,2% mellan september och oktober och med 4,0% mellan oktober 2007 och oktober 2008. Den moderering av 12-månadersinflationen vi förväntat oss under hösten har nu börjat visa sig.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Ovanligt dramatisk inflationsrapport. KPI +4,3%, KPIX +3,2%, KPIF +3,4%

KPI-rapporten för augusti blev ovanligt dramatisk. I fokus hamnade kraftiga nedrevideringar av KPI-siffrorna för tidigare månader. Speciellt för juli-siffran var revideringen ganska dramatisk, från att ha inneburit en 12-månadersökning på 4,4%, till att innebära en 12-månadersökning på 4,1%. Kanske skulle en korrekt siffra ha förändrat riksbankens räntebeslut. Låt oss dock lämna revideringarna där hän för stunden och fokusera på vad augusti-siffrorna säger oss. Inflationen under de senaste 12 månaderna ligger, som väntat, fortsatt på en hög nivå.


[Read More]

Permalink     No Comments