Svaga BNP-siffror skriver om historien – men inte framtiden

Idag publicerade SCB preliminära BNP-siffror för det fjärde kvartalet 2009 och helåret 2009. Dessutom reviderade man BNP för tidigare kvartal under 2009. Siffrorna talar om en tydligt negativ tillväxt mellan det tredje och fjärde kvartalet, och de tidigare plussiffrorna för det andra och tredje kvartalet försvann i och med revideringar och ny säsongsjustering.

Siffrorna är inte slutgiltiga utan fler revideringar kommer att komma, och säsongjusteringen justeras när det första kvartalets BNP kommer in

[Read More]

Permalink     2 Comments

Ny BNP-statistik imorgon, men siffran är redan inaktuell

Imorgon är det dags för SCB att publicera det preliminära BNP-utfallet för den första kvartalet 2009.

BNP-siffran är en siffra som ofta hamnar i fokus i media och debatten, och jag tror att fokuseringen på den är överdriven. Visserligen är BNP-måttet, med sin bredd, ett bra mått för att studera utvecklingen i ett land under en längre tidsperiod och för att jämföra olika tidsepoker med varandra, men som snabbindikator över det aktuella konjunkturläget duger det inte. BNP-måttet har minst tre stora problem som konjunkturmått

[Read More]

Permalink     1 Comment

Om BNP och svensk kontra amerikansk konjunktur

När man tittar på BNP-statistiken är det lätt att dra slutsatsen att Sverige är väldigt hårt "drabbat" av denna lågkonjunktur. Vi ser till och med ett större BNP-fall i Sverige än i flera länder som befinner sig mer eller mindre i krisens epicentrum.

Jag menar dock att BNP-tillväxten är en dålig indikator på hur hårt drabbat ett land är av en ekonomisk kris.

[Read More]

Permalink     4 Comments

Extrem men ändå ganska odramatisk BNP-rapport

I veckan publicerade SCB nationalräkenskaperna för det fjärde kvartalet 2008. BNP-utvecklingen var extremt svag; siffrorna var rent av historiska. I media fick också siffran stor uppmärksamhet.

Samtidigt är det svårt att se siffran som en stor händelse. För det första har BNP-beräkningen problemet att den redan när den publiceras i en preliminär version är inaktuell; vi visste redan att det fjärde kvartalet 2008 var extremt svagt. För det andra görs stora revideringar i efterhand.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag första BNP-siffra för andra kvartalet

Det första estimatet för BNP-tillväxten under andra kvartalet kom in klart svagt, på gränsen till mycket svagt. Tillväxten sedan andra kvartalet förra året hamnade på ca 0,7%. Räntorna föll kraftigt som svar.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag industriproduktion i maj

Idag (9/7) presenterade SCB industriproduktionen för maj och den indikerar en ganska svag utveckling för industrin. Imorgon presenterar SCB aktivitetsindex, som kan sägas vara en tidig månads-indikator för BNP-utvecklingen. Det ser ut som att den siffran kan bli ganska svag, med tanke på vad vi sett av de ingående komponenterna i aktivitetsindex. Exportutvecklingen var lite svagare i maj än i april, industriproduktionen sjönk i maj jämfört med april och detaljhandelns försäljningsökning är inte längre lika urstark, mycket på grund av stigande priser i dagligvaruhandeln som trycker ner försäljningsvolymen.

[Read More]

Permalink     No Comments