Stor negativ årsföränding för KPI, men fortfarande ingen dramatik

I veckan presenterade SCB KPI-siffror för september. KPI visar som väntat nu en stor negativ 12-månadersinflation.

Att vi med stor sannolikhet skulle få se en ganska tydlig negativ årsförändring för KPI har stått klart sedan i höstas.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser siffrorna betydligt mindre skrämmande ut. KPIX och KPIF steg med 1,0 respektive 1,4 procent mellan september 2008 och september 2009, vilket är inom Riksbankens målintervall.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Negativ årsföränding för KPI, men ingen dramatik

Idag presenterade SCB KPI-siffror för april. KPI visar som väntat nu negativ 12-månadersinflation. I sommar kan 12-månadersfallet för KPI vara ganska stort.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,3 procent mellan mars och april och med 1,4 respektive 1,8 procent mellan april 2008 och april 2009, vilket faktiskt är rätt nära Riksbankens mål.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt, räntan sänkts och kreditmarknaden börjat fungera bättre, och det håller jag fast vid även efter denna rapport. Visserligen har kronan förstärkts ganska mycket under den sista tiden och kronfallet syns inte speciellt tydligt på KPI-siffrorna ens nu, men samtidigt har kreditmarknaderna fortsatt utvecklas i en riktning som antyder minskad risk för en dramatisk kreditkontraktion och råvaru- samt tillgångspriser har hämtat sig efter rasen i höstas.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Mild men odramatisk KPI-rapport för mars

Idag presenterade SCB KPI-siffror för mars. KPI visar som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, nu nere på endast 0,2%, som snart kommer att övergå i 12-månadersdeflation som i sommar kan bli ganska stor.

Om man exkluderar räntesänkningarna så ser dock deflationshotet betydligt mindre ut. KPIX och KPIF steg med 0,5 procent mellan februari och mars och med 1,5 respektive 1,9 procent mellan mars 2008 och mars 2009.

Jag har tidigare skrivit att risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt och det håller jag fast vid efter denna rapport. Visserligen syns kronfallet betydligt mindre på mars-siffrorna än de gjorde i februari, men enligt mig förändrar inte det bilden på något dramatiskt sätt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Kronfallet syns på inflationssiffrorna

Idag presenterade SCB KPI-siffror för februari. Visserligen visar KPI som väntat på en allt lägre 12-månadersinflation, men om man exkluderar räntesänkningarna så syns att kronfallet givit måttliga men tydliga inflationsimpulser. KPIX steg med 0,5 procent mellan januari och februari och med 1,9 procent mellan februari 2008 och februari 2009. Mellan januari 2008 och januari 2009 steg KPIX med 1,7 procent.

Risken för en svår deflation har minskat dramatiskt sedan i höstas i och med att kronan fallit dramatiskt och räntan sänkts lika dramatiskt. Riksbankens direktion känner nog viss lättnad i att priserna inte faller fritt. Det kvarvarande inflationstryck kronfallet skapar innebär att risken minskar för att man tvingas ta till okonventionella metoder för att klara inflationsmålet.

[Read More]

Permalink     41 Comments

Odramatisk KPI-rapport för januari

På tisdagen presenterade SCB KPI-siffror för januari. Januarisiffrorna är alltid speciella eftersom nya vikter introduceras för att matcha nya konsumtionsmönster. Denna omviktning har en kraftig påverkan på månadsförändringen för KPI men handlar inte om faktiska prisförändringar i januari. För att förstå vad som faktiskt inträffat måste man tittat bortom headline-siffran.

Fallet för 12-månadersinflationen tog en paus i januari, vilket jag i min kommentar till december-KPI skrev skulle kunna bli fallet, på grund av baseffekter. KPI föll mycket i januari 2008 bland annat tack vare stora omviktningseffekter. När januari 2008 nu faller ur statistiken stiger 12-månaders-KPI-inflationen. I februari borde 12-månadersinflationen återigen falla.

Låt oss titta på vilka komponenter som säsongsrensat stod för tydliga prisförändringar i januari.

[Read More]

Permalink     No Comments

Inflationsåret 2008 - del 1, maten

Eftersom SCB i förra veckan presenterade KPI-rapporten för december så kan det vara intressant att börja sammanfatta inflationsåret och utvärdera den penningpolitik som förts för att leda fram till den inflation vi sett.

Under året steg konsumentpriserna (mätt som KPI-förändringen mellan december och december) med 0,9%. KPIX steg med 1,4% och KPIF med 1,6%. Under 2008 fick vi alltså se en inflation under Riksbankens inflationsmål, oavsett om man tittar på KPI, KPIF eller KPIX. Slutsatsen av detta är rimligen inte bara att förra årets räntehöjningar var direkt felaktiga, utan man kan till och med argumentera för att räntan höjdes för högt redan under 2007 för att man under 2008 skulle få en inflation på 2%. Å andra sidan kan man lätt argumentera för att räntan var för låg under 2005 och 2006

I efterhand kan man argumentera för att räntan borde ha nått toppen redan vid ungefär 3,25%, då detta både skulle ha inneburit en lägre inflation 2007 och under första halvan av 2008, och en högre inflation nu och ett mindre behov av räntesänkningar nu. Att man i efterhand kan konstatera att penningpolitiken borde ha sett lite annorlunda ut för att uppnå målen är förstås en helt annan sak än att anklaga Riksbanken för att ha gjort fel. Att med facit i hand anklaga aktörerna för felbeslut är att skriva historia baklänges. En bedömning av huruvida Riksbanken gjorde rätt är en fråga som kräver att man sätter sig i det informationsläge Riksbanken satt i när beslutet fattades.

Låt oss därför titta på vad inflationsrapporterna sagt oss under året.

 

[Read More]

Permalink     1 Comment

Fortsatt väntat prisfall i december

Idag publicerade SCB konsumentprisindex för december och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,1% lägre än i november och 1,6% högre än i december 2007. KPI föll med hela 1,3% mellan november och december och steg med 0,9% mellan december 2007 och december 2008. KPIX föll med 0,2% jämfört med november och steg med 1,4% jämfört med december 2007.

Det stora KPI-fallet beror förstås på räntesänkningarna, men om man idag följer nyheterna så är det raset för KPI som hamnar i rubrikerna och det faktum att det i första hand är räntan som förändrats får en mer undanskymd plats. Det fokus som i media läggs på KPI riskerar att driva ner inflationsförväntningarna mer än annars vore fallet. Det är rimligt att media fokuserar på KPI, eftersom det är det officiella inflationsmått som penningpolitiken har som målvariabel. Det är därför rimligt att påstå att valet av målvariabel alltså påverkar inflationsförväntningarna i fel riktning

[Read More]

Permalink     3 Comments

Väntat prisfall i november

SCB publicerade idag konsumentprisindex för november och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade hela 0,4% lägre än i oktober och 1,8% högre än i november 2007. KPI föll med hela 0,8% mellan oktober och november och steg med 2,5% mellan november 2007 och november 2008. Denna utveckling var väntad både utifrån de fall vi sett i råvarupriser samt utifrån det faktum att de stora prishöjningarna under förra hösten rullar ur 12-månadersinflationen.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Kraftigt fallande råvarupriser ger väntat men ovanligt prisfall i oktober

SCB publicerade idag konsumentprisindex för oktober och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,2% lägre än i september och 2,8% högre än i oktober 2007. KPI steg med 0,2% mellan september och oktober och med 4,0% mellan oktober 2007 och oktober 2008. Den moderering av 12-månadersinflationen vi förväntat oss under hösten har nu börjat visa sig.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Ovanligt dramatisk inflationsrapport. KPI +4,3%, KPIX +3,2%, KPIF +3,4%

KPI-rapporten för augusti blev ovanligt dramatisk. I fokus hamnade kraftiga nedrevideringar av KPI-siffrorna för tidigare månader. Speciellt för juli-siffran var revideringen ganska dramatisk, från att ha inneburit en 12-månadersökning på 4,4%, till att innebära en 12-månadersökning på 4,1%. Kanske skulle en korrekt siffra ha förändrat riksbankens räntebeslut. Låt oss dock lämna revideringarna där hän för stunden och fokusera på vad augusti-siffrorna säger oss. Inflationen under de senaste 12 månaderna ligger, som väntat, fortsatt på en hög nivå.


[Read More]

Permalink     No Comments

Hyggligt mild inflationsrapport. KPI +4,4%, KPIX +3,2%, KPIF +3,4%

KPI-siffran för juli kom in som väntat. Inflationen ligger, som vi igår konstaderade att den skulle göra, fortsatt på en hög nivå.

Trots att siffrorna för KPI-rapporten inhämtades i mitten av juli,
innan oljeprisfallet tagit ordentlig fart (och innan räntorna föll
tillbaka något), så är siffrorna helt ok. Årets julimånad var högst ordinär om man undantar de kraftiga räntehöjningarna under månaden.


[Read More]

Permalink     No Comments

KPI +4,3% mellan juni 2007 och juni 2008, KPIX +3,2%

KPI-inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, hamnade i juni på 4,3%. Av detta utgjorde stigande räntekostnader för boende 1,2 procentenheter, vilket är 0,1 procentenheter mer än i maj, efter att marknadsräntorna stigit. Högre priser på livsmedel bidrog med 1,0 procentenhet, samma som i maj. Högre drivmedelpriser påverkade uppåt med 0,7 procentenheter.

KPIX steg under samma period med 3,2%, och är nu över taket i riksbankens målintervall.


[Read More]

Permalink     No Comments

Riksbanken överger KPIX - Synd, men ett beslut utan dramatik

Den 9 juni meddelade Barbro Wickman-Parak att man fasar ut KPIX-måttet och kommer att fokusera tydligare på deras målvariabel KPI. Ett nytt mått, KPI med fast ränta, introduceras, men kommer i kommunikationen att ges en mer undanskymd plats än KPIX har getts. Jag är rädd att detta riskerar att försvåra för allmänheten att skaffa sig korrekta inflationsförväntningar, vilket kan försvåra penningpolitiken.[Read More]

Permalink     No Comments

KPI +4% mellan maj 2007 och maj 2008

KPI-inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, hamnade i maj på 4,0%. Av detta utgjorde stigande räntekostnader 1,1 procentenhet. Högre priser på livsmedel bidrog med 1,0 procentenhet. KPIX steg under samma period med 2,9%, och är nu nära taket i riksbankens målintervall.

KPIX steg under samma period med 2,9%, och är nu nära taket i riksbankens målintervall...
[Read More]

Permalink     No Comments

Om kärninflation, del 1

Ett av de mer diskuterade frågorna inom penningpolitik idag är frågan om kärninflation eller underliggande inflation kontra "headline" inflation. I kärninflationen räknar man bort vissa komponenter, och många kallar detta för ett felaktigt tillrättaläggande eller till och med manipulation av statistiken. Det finns dock högst rimliga anledningar att ibland se bortom KPI när det gäller inflationsmått...[Read More]

Permalink     No Comments