Riksbanken bör sänka reporäntan ordentligt

Jag tillhörde de som ville se en sänkning på 25 punkter vid förra räntemötet. Detta bland annat på grund av det jag skriver om här. Sedan dess har utvecklingen mot svagare konjunktur och högre marknadsräntor fortsatt. Vid detta möte skulle jag därför önska en sänkning om i första hand 50 punkter och att man, eftersom man knappast kommer införa någon ny styrränta, genomför någon form av likviditetstillskott, exempelvis via 3-månadersrepor till rörlig ränta. Jag skulle inte gråta över en sänkning på hela 75 punkter heller. I det korta perspektivet är risken för galopperande inflation i Sverige ytterst liten.

Jag tycker dock inte att man idag bör peka ut en räntebana med ytterligare sänkningar, utan man bör sänka så mycket man tror att det behövs nu, peka på oförändrad ränta under en period och sedan höjningar som kommer igång om ca 12 månader. Grundscenariot bör fortfarande vara att 2012 blir det svagaste året och att tillväxten kan komma igång igen 2013. Pekar man ut framtida sänkningar så har man tagit i för lite nu.

[Read More]

Permalink     9 Comments

Reflektioner kring Riksbankens sänkning

Riksbanken meddelade idag att man beslutat att sänka reporäntan med en hel procentenhet, till 1%. Förväntningarna låg mellan 0,5 och 1 procentenhets sänkning.

Beslutet är välmotiverat och jag tror att det är bra. Själv har jag argumenterat för att man i första hand borde sänka med en halv procentenhet och meddela om ett extra möte redan i mars för att då fortsätta sänka ifall vi ser att den extremt svaga utvecklingen från det fjärde kvartalet fortsätter in i 2009. Ifall man inte ville lägga in ett extramöte ville jag se en sänkning på 1 procentenhet. Visst var jag generös som gav dem två alternativ att välja mellan? De senaste dagarnas statistikskörd, bland annat den om industriproduktionen igår, har stärkt argumenten för att sänka med en hel procentenhet redan nu.

Riksbanken valde alltså det andra alternativet. Stefan Ingves tycks se mötesschemat som hugget i sten och i det perspektivet är det tur att de valde den större sänkningen. Även med denna sänkning tror jag dock fortfarande att det hade varit bra att meddela om ett extramöte i mars. Nu kommer vi hamna i Riksbankens informationsvacuum ända fram till den 20 april. Väldigt mycket kommer att hända fram tills dess utan att vi kan räkna med någon vägledning kring hur Riksbanken ser på situationen. Efter aprilmötet får vi vänta ända till den 1 juli på nästa möte. Under årets första 8 månader håller man endast tre penningpolitiska möten.

[Read More]

Permalink     7 Comments

Varför avvaktar Riksbanken?

I princip alla bedömare är överrens om att Riksbanken kommer att sänka reporäntan i december. Riksbankens direktion är sannolikt överrens om att räntan behöver sänkas. Marknaden räknar med en stor sänkning.

Lite förenklat kan man säga att alla vet att det kommer en sänkning. Detta kan skapa passivitet i väntan på den nya lägre räntan. Vi vet inte heller hur stor sänkningen blir, vilket skapar viss osäkerhet inför räntebeslutet.

Varför meddelar man inte sänkningen redan nu? Jag har svårt att hitta argument för att vänta till det ordinarie penningpolitiska mötet.

[Read More]

Permalink     4 Comments

Välkommet besked från Riksbanken och viss normalisering av STIBOR

Idag meddelade Riksbanken att man sänker reporäntan med 0,5 procentenheter, till 3,75%. För bara två veckor sedan sänkte man räntan med lika mycket. Räntebanan sänks likaså och inflationsprognosen sänks dramatiskt.

Jag har tidigare argumenterat för att en sänkning med 50 punkter vore det rätta beslutet, och beslutet är välkommet. Vissa aktörer har oroat sig för den svenska kronans utveckling och därför velat avvakta med en sänkning eller sänka mindre, men idag styrs knappast valutan av små förändringar i räntedifferenser och jag menar att det var helt rätt att inte låta kronfallet stoppa dagens beslut.

En annan positiv utveckling är att vi idag fick se kraftigt nedställda STIBOR-räntor. Äntligen fick vi se viss normalisering av den viktiga 3-månaders-fixingen.

[Read More]

Permalink     6 Comments

Ny sänkning från Riksbanken?

På onsdag håller Riksbanken penningpolitiskt möte och ska då besluta om vilken reporänta som ska gälla för den närmaste tiden. De flesta bedömare räknar med ytterligare sänkning om 25 eller 50 baspunkter, men osäkerheten är stor och inte heller en oförändrad ränta skulle förvåna med tanke på hur kort tid som gått sedan det senaste räntebeslutet

Argumenten för en sänkning är givna; finanskrisen har försvårat kreditförsörjningen och tryckt upp marknadsräntorna samtidigt som konjunkturen försvagas vilket ger ett svagare inhemskt kostnadstryck, samtidigt som globala råvarupriser och tillgångspriser faller snabbt.

Det argument mot en sänkning som lyfts fram är framförallt att en svagare krona riskerar höja inflationen.

[Read More]

Permalink     No Comments

Riksbanken är visst med i matchen - fler sänkningar behövs

I måndags och imorse argumenterade jag för att Riksbanken skulle vara tvungna att sänka reporäntan för att ha någon möjlighet att klara inflationsmålet, med tanke på de deflationstendenser som syns i prissättningen av bland annat råvaror och tillgångar, samt det faktum att en kraftig kreditkontraktion hotar efter att viljan att låna ut pengar minskar överallt.

I måndags nämnde jag också spekulationerna om en samordnad räntesänkning och att Riksbanken borde kunna delta i en sådan i och med att man i veckan diskuterade sin nya inflationsprognos, som med all sannolikhet visar att inflationen hamnar under inflationsmålet inom prognostiden, ifall inte räntan sänks kraftigt.

Idag visade Riksbanken att man inte sitter fast i sommarens resonemang, med ett oljepris över $145, med diskussioner om att riva upp löneavtalen och oro för kvarvarande inflation vid en svagare konjunktur. Det scenariot är numer fullständigt inaktuellt och det handlar nu om att hindra en kraftig kreditkontraktion.

[Read More]

Permalink     5 Comments