Kraftigt fallande råvarupriser ger väntat men ovanligt prisfall i oktober

SCB publicerade idag konsumentprisindex för oktober och månadens siffror visar att KPIF (KPI med ränteförändringar exkluderade) hamnade 0,2% lägre än i september och 2,8% högre än i oktober 2007. KPI steg med 0,2% mellan september och oktober och med 4,0% mellan oktober 2007 och oktober 2008. Den moderering av 12-månadersinflationen vi förväntat oss under hösten har nu börjat visa sig.

figur 1. 12-månadersförändringen för KPIF har nu åter halkat ner inom Riksbankens målintervall. Med fortsätta räntesänkningar kommer KPI snart att följa efter ifall inte KPIF börjar stiga dramatisk.

KPI steg alltså i oktober endast tack vare de stigande räntorna vi såg innan riksbanken klev in på banan ordentligt. Räntorna har nu sannolikt passerat toppen för den här gången och från och med novembersiffran kommer ränteutvecklingen peka nedåt. Ifall Riksbanken fortsätter att sänka och transmissionen fungerar så kommer det inte dröja speciellt länge innan 12-månadersförändringen för KPI hamnar under den för KPIF i och med att räntorna kommer att börja ge ett negativt bidrag till inflationstakten.

För att förstå hur priserna i oktober utvecklades iår i förhållande till normalt säsongsmönster kan vi titta på KPIF-utvecklingen under alla oktobermånader sedan 1987:

 

figur 2. Efter förra årets mycket kraftiga prisuppgångar i oktober ser vi iår det största prisfall vi haft under någon oktobermånad under denna period. Sedan inflationsmålet infördes har vi i genomsnitt sett KPIF stiga med ca 0,2% i oktober och vi har i genomsnitt sett en årsinflation på ca 1.3%.

Givetvis kommer vi inte att få se lika stora prisfall på exempelvis bensin framöver. Vi kan dock räkna med att lägre råvarupriser, transportpriser, svagare konjunktur och snart lägre kapitalkostnad kommer att minska pristrycket ordentligt framöver.

Riksbankens inflationsprognos pekade mot en 12-månaders KPIF-inflation på 2,94% till och med oktober och vi hamnade alltså en liten bit under detta. Samma inflationsprognos pekar mot en 12-månaders KPI-inflation till och med oktober 2010 på 1,66%. Eftersom inflationsprognosen redan pekar mot att man missar inflationsmålet på nedåtsidan så stärks argumenten för en kraftig räntesänkning på decembermötet ifall man efter denna rapport ytterligare justerar ner inflationsprognosen.

Om vi tittar på enskilda komponenter som sticker ut utöver de lägre bränslepriserna och högre räntekostnader, så kan vi notera att den säsongsnormala prishöjningen på kläder nästan inte syns alls. I genomsnitt har huvudgruppen kläder och skor under åren 1995 till 2007 stigit med 1,92% i oktober, men iår steg priserna med endast 0,7%. På uppsidan sticker fortfarande livsmedelspriserna samt rekreation och kultur ut. Livsmedel såg prisstegringar på 0,42% (mot -0,14% i genomsnitt under 1995-2007) tack vare mycket kraftiga prisuppgångar på tomater (+41,1%). Priserna på färska grönsaker är mycket volatila och denna ökningstakt får ses som tillfällig. Rekreation och kultur såg prisstegringar på 0,6%, mot 0,1% i genomsnitt för oktober under jämförelseåren. Denna prisuppgång beror i huvudsak på att priserna på charterresor steg med 5,0% under oktober. Med en svagare världskonjunktur och lägre bränslepriser borde prisutvecklingen på charterresor lugna ner sig framöver.

Det är svårt att se varifrån inflationstrycket ska komma under det närmaste halvåret och det ser just nu ut som att 12-månadersinflationstakten kommer hamna mycket lågt framåt nästa sommar. Det lilla orosmoment som kan finnas är volatiliteten på valutamarknaderna, men denna volatilitet borde lugna ner sig så småningom. Vid ett mycket kraftigt kronfall kan förstås situationen förändras snabbt.

KPI-rapporten i media: dn.se svd.se di.se e24.se

Diagram inflationstakt enligt KPI och KPIX:

Permalink     2 CommentsComments:

Det är uppenbart att Riksbanken behöver sänka räntan kraftigt i december. Om man tittar på Bank of Englands (BOE) beslut att sänka räntan med 1,5% den 6 november så motiverade de dem med att:

"In recent weeks, the risks to inflation have shifted decisively to the downside. As a consequence, the Committee has revised down its projected outlook for inflation which, at prevailing market interest rates, contains a substantial risk of undershooting the inflation target."

Då ska man veta att CPI index i England låg i september på 5,2% (att jämföra med motsvarande svenska KPI som i sep låg på 4,2%. BOE ser allltså en substansiell risk att inflationen faller med mer än 3,2%. BOE gör i stort samma inflationsbedömning som den svenska Riksbanken och har ett likartat formulerat inflationsmål (fast tydligare utttalat att det är symmetriskt inflationsmål).

Om Riksbanken uppdaterar sina inflationsprognoser bör de göra samma bedömning i stort som BOE och därmed se att det finns en substansiell risk att inflationen hamnar UNDER 1%, dvs över 1% under målet under prognosperioden.

BOE har redan sänkt räntan till 3% och nästa möte äger rum den 4:e december-08. ECB har sänkt räntan till 3,25% och flaggat för ytterligare säkningar i december, de flesta tror på ytterligare 0,5% sänkning den 4:e december-08 till 2,75%.

När Riksbanken har sitt möte den 16: december kommer förmodligen BOE styrränta ligga på 2,5% och ECB:s styrränta ligga på 2,75%.

Med hänsyn tagen dels till den försvinnande inflationen och frågetecken hur nära deflation vi kommer att hamna, räntenivåerna internationellt, konjunkturens försvagning m.m. är det knappast en djärv gissning att Riksbanken kommer att sänka räntan med 1% eller mer den 16:e december, förutsatt att de inte agerat innan.

Posted by Ola on november 11, 2008 at 06:04 em CET #

Tack Ola för analysen!

Det är väldigt trevligt när ni läsare bidrar med kompletterande analys!

Fortsätt gärna med det.

Posted by Sloped Mind on november 13, 2008 at 09:07 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed