Om en ny modell för ränteskillnadsersättning

Räntesättningen på bolån har under många år varit ett mycket omdiskuterat ämne och jag har gjort några inlägg i debatten.

Hösten 2008 skrev jag här om hur ökad transparens kring räntesättningen kunde hjälpa både bankerna och deras kunder. Sedan dess har flera banker tagit steg i denna riktning och även myndigheterna har vaknat i frågan även om det återstår mycket att göra.

I vintras skrev jag om hur ränteskillnaden beräknas på ett numera orimligt sätt och finansmarknadsministern har nu sagt att man ska ta tag i denna fråga. Det är dock ännu oklart hur man tänker kring en ny beräkningsmodell för ränteskillnadsersättningen. Jag föreslår i detta inlägg en lösning.

[Read More]

Permalink     1 Comment

Olyckligt fokus för nya kapitalkrav

Som ett resultat av finanskrisen har diskussionen om hur bankregleringen bör se ut fått ny fart. I media fokuseras i första hand på diskussionen om bonusar, men bortom mediernas strålkastarljus sker betydligt viktigare diskussioner om hur risker i banksystemet ska hanteras. Resultatet av dessa diskussioner kommer få en stor effekt på huruvida vi om något decennium åter hamnar i en liknande skuldkris.

Förutom bonusbegränsningar (som jag tror får ytterst liten effekt på den finansiella stabiliteten) siktar man på att ta fram ett regelverk som är mindre procykliskt (som i mindre utsträckning förstärker svängningarna på marknaden) än det nuvarande och som bättre lyfter fram verkliga kreditrisker och därigenom leder till adekvat motståndskraft mot kreditförluster i banksystemet.

Diskussionen pågår i ett flertal forum, bland annat inom G20-gruppen och inom EU. Bland annat har EU-kommissionen begärt in kommenterar kring ett antal förslag (som presenteras här).

Tyvärr är jag inte övertygad om att fokus hamnat riktigt rätt i diskussionen om hur man bör beräkna kreditriskerna för bolån.

[Read More]

Permalink     No Comments

Bankernas bolånemarginaler ifrågasätts. Är transparens en lösning?

Under senaste tiden har allt mer fokus hamnat på bolåneinstitutens räntemarginaler, och framförallt då på det faktum att de stigit under den nuvarande kreditkrisen.

Bland annat denna sajt följer dagligen räntemarginalerna för SBAB och Swedbank och det är högst tydligt att marginalerna gentemot STIBOR stigit på korta lån.

Reaktionen på detta har varit allt annat än mild. I dagspressen, affärspressen och på diverse forum på webben har man kunnat läsa om folks ilska över fenomenet. Till och med finansministern har uttryckt missnöje över detta faktum. Bankerna har inte erbjudit några tydliga förklaringar som kan accepteras av bolåntagarna.

Men vad har egentligen hänt? Är bankerna giriga och försöker utnyttja krisen för att tjäna mer pengar? Eller handlar det om att bankerna gjort dåliga affärsbeslut och att bolåntagarna nu får betala för dessa? Eller är pressen och finansministern dåligt informerade om hur bankernas situation ser ut?

 

[Read More]

Permalink     5 Comments

Ny diagramsektion - bolån

Vi har nu lagt till lite bolånediagram som kommer att uppdateras dagligen. Fler diagram kommer att tillkomma och det kommer att struktureras upp lite bättre, men ni kan redan nu tar er en titt under fliken bolånediagram.

Permalink     No Comments

Räntan stiger mycket snabbt på långa bolån

Ingen har väl missat att de lite längre räntorna skjutit upp ordentligt under senaste tiden.

Den 5-åriga bostadsobligationen talar sitt tydliga språk

[Read More]

Permalink     No Comments