Svårtolkade utrikeshandelssiffror i mars

Efter extremt svaga exportsiffror för januari och februari så var svaga siffror väntade även för mars. Påsken ställer dock till det och gör siffrorna mer svårtolkade. Mars hade i år 3 vardagar fler än 2008, då påsken inföll i mars förra året. Detta skulle allt annat lika innebära högre handelsaktivitet i år.

Tack var de extra vardagarna ser siffrorna starkare ut än de är. Jämfört med februari 2008 föll exportvärdet preliminärt med ca 9,7%,  jämfört med reviderade -23,8% i februari och i januari. På grund av påskeffekterna kommer jag inte göra någon mer utförlig analys av siffrorna denna månad, utan tänker analysera mars och april tillsammans för att neutralisera den kringflackande påsken.

[Read More]

Permalink     2 Comments

Inget lyft för utrikeshandeln i februari

Efter extremt svaga exportsiffror för januari så var förväntningarna lågt ställda inför februarisiffrorna. Andra länder som redan presenterat sin statistik för februari har också visat på riktigt svaga siffror.

Jämfört med februari 2008 föll exportvärdet preliminärt med hela ca 24,2%, jämfört med reviderade -24,0% i januari. Den preliminära siffran för januari pekade mot -24,9%. Vi ser alltså i varje fall ingen enorm förvärring av 12-månadersfallet, men siffrorna är förstås extrema. Importen föll under samma period med ca 21,7%, jämfört med reviderade -23,1% i januari.

[Read More]

Permalink     No Comments

Mycket svag utrikeshandel i januari

Svaga siffror var väntade när vi idag skulle få se siffrorna över utrikeshandeln i januari, och sannerligen visade sig siffrorna också verkligen vara svaga.

Jämfört med januari 2008 föll exportvärdet preliminärt med hela ca 24,90% (!) och importen föll under samma period med ca 23,56%. Dessa siffror ser visserligen extra svaga ut för att januari i år hade två vardagar färre än januari hade under förra året, men även med hänsyn tagen till detta är fallen extrema.

[Read More]

Permalink     4 Comments

Fortsatt svag utrikeshandel i december

Föga förvånande fick vi igår se mycket svaga siffror för utrikeshandeln under december.

Jämfört med december 2007 föll exportvärdet preliminärt med ca 9,4% och importen föll under samma period med ca 10,7%. Dessa siffror ser lite starkare ut än i november, men detta beror på att december i år hade två vardagar fler än december förra året, medan situationen var den omvända i november; säsongsrensat var exporten i december betydligt svagare än i november och vi har nu sett ett högst dramatiskt fall sedan i juli.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag utrikeshandel i november

Föga förvånande fick vi idag se mycket svaga siffror för handelsbalansen under november.

Jämfört med november 2007 föll exportvärdet preliminärt med ca 13,8% och importen föll under samma period med ca 11,9%. Delvis berodde den svagare handeln på att november iår hade två vardagar färre än november förra året. SCBs korrigerade trendvärde för exporten föll med ca 2,5% mellan november 2007 och november 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments

Stigande exportpriser, men trots kronfall faller priserna för inhemsk tillgång

Idag publicerade SCB statistik för november över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik. Dollarn stärktes dramatiskt till och med november och även euron stärktes markant. I december har sedan euron fortsatt stärkas, men detta påverkar givetvis inte dessa siffror. Kronförsvagningen syns mycket tydligt på exportpriserna, som mellan oktober och november steg med hela ca 1,7%. Jämfört med november 2007 var exportpriserna ca 6,0% högre.

För fjärde månaden i rad föll dock priserna för inhemsk tillgång, trots dramatiskt kronfall.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Stark export i september

Mitt i alla negativa konjunktursignaler fick vi idag i varje fall se positiv siffror för utrikeshandeln under september.

Jämfört med september 2007 steg exportvärdet preliminärt med ca 9,4% och importen steg under samma period med ca 6,3%. Delvis berodde den starkare handeln på att september iår hade två vardagar fler än september förra året. SCBs korrigerade trendvärde för export ökade med ca 4,5% mellan september 2007 och september 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svagare export i augusti

I förra veckan presenterades preliminär utrikeshandelsstatistik för augusti. Efter en mycket stark julisiffra var exporttillväxten svagare i augusti och jämfört med augusuti 2007 föll exportvärdet preliminärt med 4,2%. Delvis berodde den svagare exporten på att augusti iår hade två vardagar färre än augusti förra året, men även efter denna korrigering ser utvecklicken klart svagare ut än den gjorde i juli. SCBs korrigerade trendvärde för export ökade med 5,9% mellan augusti 2007 och augusti 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments

Starka exportsiffror i juli

Idag presenterades utrikeshandelsstatistiken för juli. Efter ett något svagare andra kvartal såg vi återigen en mycket stark exporttillväxt: +11% jämfört med juli 2007. Importen steg under samma period med 8%. Dessa siffror påverkas något av det faktum att juli 2007 hade en vardag mindre. SCBs korrigerade trendvärde för export ökade med 8% mellan juli 2007 och juli 2008.

[Read More]

Permalink     No Comments