Riktigt svag industrikonjunktur i november

Idag presenterade SCB bland annat industriproduktion och aktivitetsindex för november. I USA presenterade BLS sysselsättningsstatistik.

Alla dessa siffror var extremt svaga. Svagheten var visserligen väntad och de stora reaktionerna uteblev, men siffrorna förtjänar ändå viss uppmärksamhet då de visar hur extremt svag situationen varit under det fjärde kvartalet 2008. Statistiken för industriproduktion antyder en betydligt brantare försämring än vi sett under de senaste två nedgångarna.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Ska ett stimulanspaket stimulera konsumtion eller investeringar?

Ett av de mest diskuterade ämnena just nu är hur man bör konstruera ett stimulanspaket som kan möta den lågkonjunktur vi nu befinner oss i.

Bland annat föreslog Lars Calmfors i tisdags på DN Debatt att regeringen bör sänka momsen tillfälligt och även i övrigt genomföra åtgärder som ska motverka ett bortfall i privatkonsumtionen. Liknande tongångar förekommer hos många andra. Calmfors erkänner att ett problem med stimulans av utrymmet för privatkonsumtion är att man riskerar ett stort "läckage" genom att en del av pengarna kommer gå till sparande eller till import, men argumenterar ändå för sådana åtgärder. Argumentet för att agera för att stärka privatkonsumtionen är framförallt att det kan ge snabb effekt.

Calmfors skriver en del bra saker, som att stimulans bör vara generell och inte vända sig till specifika företag eller branscher. Jag menar dock att hans fokus på att stötta privatkonsumtionen är felriktat.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Aktivitetsindex fortsatt svagt

Aktivitetsindex för juni indikerar att den svenska ekonomin fortsatte växa i en lugn takt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Fortsatt svag industriproduktion i juni

Idag (14/8) presenterade SCB industriproduktionen för juni. Precis som i maj indikerar den en svag utveckling för industrin. Maj-siffran reviderades dock uppåt och frågan är om också juni-siffran kommer att revideras. Även vid en revision kommer dock troligtvis bilden av en ganska svag industriproduktion att kvarstå.

[Read More]

Permalink     No Comments

Aktivitetsindex indikerar något svagare tillväxt

Aktivitetsindex för maj indikerar att den svenska ekonomin fortsatte växa i maj, men i en något lugnare takt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Svag industriproduktion i maj

Idag (9/7) presenterade SCB industriproduktionen för maj och den indikerar en ganska svag utveckling för industrin. Imorgon presenterar SCB aktivitetsindex, som kan sägas vara en tidig månads-indikator för BNP-utvecklingen. Det ser ut som att den siffran kan bli ganska svag, med tanke på vad vi sett av de ingående komponenterna i aktivitetsindex. Exportutvecklingen var lite svagare i maj än i april, industriproduktionen sjönk i maj jämfört med april och detaljhandelns försäljningsökning är inte längre lika urstark, mycket på grund av stigande priser i dagligvaruhandeln som trycker ner försäljningsvolymen.

[Read More]

Permalink     No Comments