Inte så lugn penningmängdstillväxt

I mina senaste två inlägg har jag diskuterat hur KPI-konstruktionen maskerar den verkliga boendeprisinflationen och att detta riskerar att leda till att Riksbanken inte för en optimal penningpolitik. Jag är inte färdig med det ämnet ännu, men idag kommer ett mellanspel om penningmängdsutvecklingen.

Under senare tid har jag nämligen hört och läst flera kommentarer om att penningmängden, trots Riksbankens åtgärder, inte stiger, och att detta talar för ett mycket lågt framtida inflationstryck. Jag menar att detta är felaktigt, även om det finns flera andra faktorer som talar för ett lågt inflationstryck på kort sikt.

[Read More]

Permalink     18 Comments

Odramatisk kreditutveckling i februari

Samtidigt som konjunktursignalerna, framförallt vad gäller export och industriproduktion, varit mycket svaga, så har vi sedan slutet av förra året sett en allt mer upptinad kreditmarknad, kraftigt sänkt reporänta, en mycket svagare krona och stabilare råvarupriser. Risken för en kraftig kreditkontraktion och deflationsspiral i Sverige känns därför låg. Nya vågor av kreditkrisen som förändrar bilden kan dock fortfarande skölja in.

Idag presenterade SCB finansmarknadsstatistik för februari och siffrorna visar på en ganska odramatisk kreditutveckling. Efter stor aktivitet i december, kanske efter ett uppdämt behov efter den svåra hösten, har situationen lugnat ner sig lite igen.

[Read More]

Permalink     No Comments

En kort saga om kreditexpansion, penningmängd och inflation

Eftersom mitt senaste inlägg om kreditexpansion och inflation ledde till en rad frågor och kommentarer så tänkte jag skiva lite om det mest grundläggande vad gäller hur kreditexpansion, penningmängd och inflation hänger ihop.

Låt oss börja med att i detta inlägg titta på ett extremt förenklat fall. För att förklara principen för penningmängdsökning behöver vi inte blanda in banker eller fractional reserve banking utan vi kan studera ett extremt enkelt samhälle.

[Read More]

Permalink     65 Comments

Tecken på kreditexpansion i december

Samtidigt som konjunktursignalerna, framförallt vad gäller export och industriproduktion, varit mycket svaga, så har vi under senare tid sett allt fler tecken på att den svenska kreditmarknaden tinat upp högst markant i jämförelse med höstens mycket svåra situation. Risken för en kraftig kreditkontraktion och deflationsspiral tycks för tillfället ha minskat markant, även om det är alldeles för tidigt att ropa faran över. Nya vågor av kreditkrisen kan fortfarande skölja in när som helst. Under torsdagen presenterade SCB finansmarknadsstatistik för december och siffrorna bekräftar den anekdotiska bevisning som talat om högre kreditaktivitet.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Fortsatt lugn penningmängdstillväxt i november

Under tisdagen presenterade SCB statistik över penningmängden i november.

Vissa bedömare har uttryckt oro över det faktum att Riksbanken och andra pumpat in likvider i systemet. Jag har talat om detta här.

Penningmängdsutvecklingen antyder dock att det idag inte ännu finns någon anledning till oro för en kommande hyperinflation. Riksbanken måste dock vara på sin vakt ifall vi ser att utlåningen rusar iväg.

 

[Read More]

Permalink     2 Comments

Låg penningmängdstillväxt i oktober

I veckan presenterade SCB statistik över penningmängden i oktober.

Vissa bedömare har uttryckt oro över det faktum att Riksbanken och andra pumpat in likvider i systemet. Riksbankens veckorapporter för deras balansräkningen har dock hela tiden antytt att en stor del av pengarna åkt rakt in i Riksbanken igen. Riksbanken har lånat ut på 3 månaders sikt, och lånat in över natten via finjusterande operationer eller i en vecka via riksbankscertifikat.

Penningmängdsutvecklingen verifierar att tillskotten av likvida medeln inte nått allmänheten i någon större utsträckning. Insatserna har hindrat ett penningmängdsfall snarare än att leda till en penningmängdexplosion.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Odramatisk utveckling för penningmängden i september

Tecknen på en försiktigare kreditgivning till allmänheten är tydliga. Den anekdotiska bevisningen för att banker blivit mer restriktiva med sin kreditgivning har varit relativt stark och även i de bredare monetära aggregaten syns en inbromsning av kredittillväxten, även om det fortfarande är tydlig kredittillväxt som antyds av siffrorna.

I september skedde inget dramatiskt, utan tillväxttakten fortsätter i ungefär samma takt som vi såg i augusti.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Fortsatt inbromsning av kredittillväxten

Tecknen på en långsammare ökning av kreditgivningen till allmänheten fortsätter att bli allt tydligare. Denna utveckling är förstås väntad i en tid av snabbt stigande räntor och svagare framtidsutsikter. På lång sikt innebär denna utveckling en mindre risk för hög inflation. I torsdags (25/9) presenterades finansmarknadsstatistiken för augusti och i den ingår bland annat penningmängdsmåtten. Om vi tittar på M3-X och jämnar ut de volatila siffrorna genom att ta snittet för de senaste 3 månaderna, och jämför med siffrorna för samma period förra året så ser vi att ökningstakten fallit tydligt.

 

[Read More]

Permalink     No Comments

Något lugnare kreditökning

Tecknen på en långsammare ökning av kreditgivningen till allmänheten börjar bli allt tydligare. Denna utveckling är förstås väntad i en tid av snabbt stigande räntor och svagare framtidsutsikter.

Idag presenterades finansmarknadsstatistiken för juli och i den ingår bland annat penningmängdsmåtten. Om vi tittar på M3-X, som jag definierat här, och jämnar ut de volatila siffrorna genom att ta snittet för de senaste 3 månaderna, och jämför med siffrorna för samma period förra året så ser vi att ökningstakten fallit tydligt.

[Read More]

Permalink     No Comments

Om penningmängd, del 1

Penningmängden är enkelt uttryckt mängden pengar i ett samhälle. Mängden pengar är intressant bland annat därför att det långsiktiga fenomenet inflation beror på att mängden pengar ökar i förhållande till den mängd värde som produceras, vilket rubbar förhållandet mellan pengar och värde - det vill säga penningvärdet.

Så, hur mycket pengar finns det? Det kan låta som en trivial fråga, men svaret är allt annat än enkelt.

[Read More]

Permalink     5 Comments