Positivt agerande av regeringen och Riksbanken - men en bit kvar

Efter en orolig helg med nya rykten om bankfallisemang och en sänkning av Swedbanks kreditrating hos S&P meddelade regeringen idag att man höjer insättningsgarantin, vilket jag argumenterade för här som en mycket bättre åtgärd än att exempelvis förbjuda blankning. Detta är ett välkommet beslut som sannolikt kostar väldigt lite då man sannolikt ändå inte av politiska skäl kan låta medelklassens insättningar i en svensk storbank försvinna. Det man vinner på det är att man minskar risken för att ett uttagstryck mot en bank med en upplevd osäkerhet. Som jag argumenterat för tidigare skulle jag dock vilja se en mycket kraftigare höjning, kanske ända upp till 10 miljoner.

Dessutom går Riksbanken vidare med sina likviditetsstärkande åtgärder, vilket jag också argumenterade för i samma inlägg och som jag skrev om här. Jag skrev att det som saknades var uttalade mål för vad man vill uppnå. Jag saknar fortfarande att man uttrycker explicita mål för inom vilket intervall man kan tänka sig interbankräntorna ligga för att man ska kunna anse att penningmarknaden fungerar väl. Detta skulle att ge en tydligare styrning av marknaden. Ifall marknadsaktörerna förstår vilka räntor Riksbanken vill se och man förstår att Riksbanken kommer att agera ifall dessa inte uppnås, så kommer de att kunna förhålla sig till och i viss utsträckning lita på dessa nivåer, vilket kommer att minska osäkerheten och rädslan för att låna ut pengar. Idag finns en rädsla för att låna ut eftersom man inte vet vad man själv kommer att få betala om man själv behöver låna.

De nivåer Riksbanken pekar ut är miniminivåer för var man kommer att acceptera bud i de annonserade auktionerna. Denna vecka genomför man dels en auktion idag om på som mest 100 miljarder kronor, med en minimiränta om reporäntan +25 baspunkter och en löptid om 3 månader, samt en auktion på onsdag (8/10) om ytterligare 100 miljarder med en minimiränta på repo + 40 baspunkter och en löptid på 6 månader. Man säger också att man är beredd att "tillföra den likviditet som behövs" för att säkerställa marknadernas funktionssätt. Pressmeddelandet från riksbanken finns här.

Permalink     4 CommentsComments:

Hej. Läser intensivt dina otroligt informativa inägg dagligen. Får betydligt mer än affärstidningarnas sensationer här.
Hur ser du på en sådan simpel sak som en justering av reporänta? Inför för att den realekonomiskt kommer förändra något på spreadarna direkt MEN det psykologiska hos alla akörer. Denna "finansoro" kommer ju defenetivt påverka den framtida lågkonjukturen negativ rätt kraftigt. Ger en reposänkning någon effekt i vårat banksystem i detta läge?

Posted by Mats on oktober 06, 2008 at 09:45 em CEST #

Inte för att den realekonomiskt... skall det vara. Jag räknar implicit med kraftigt fallande inflation nämligen.

Posted by 83.226.88.115 on oktober 06, 2008 at 09:47 em CEST #

Oj, tack så hemskt mycket för den snälla kommentaren!

Jag tror att det är viktigt att nu sänka reporäntan, men som du mycket korrekt påpekar så är det inte självklart att en sänkning får någon större effekt. Och ju värre man låter krisen bli, desto mindre effekt kommer en sänkning troligen att få på kort sikt.

För att en sänkning ska få ordentlig effekt behöver man fortsätta med sina likviditetsstärkande åtgärder, och sannolikt utöka dem, så att man tar kontroll över spreadarna. Gör man det så tror jag absolut att man kan uppnå en tydlig effekt.

Hmm, jag ska se över möjligheten att kunna redigera sina inlägg, jag vet hur störande det kan vara att inte kunna korrigera sina typos.

Posted by Sloped Mind on oktober 06, 2008 at 11:29 em CEST #

TACK för ditt svar. Vad talande ditt senaste blogginlägg var idag.

Posted by Mats on oktober 08, 2008 at 01:46 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed