Diagramförändringar

Under den senaste tiden har jag gjort vissa förändringar av diagramsektionerna på denna sajt.

En förändring är att jag lagt till ett diagram över elpriset under Råvaror. Diagrammet baseras på Nordpools NPN365-index som beräknas utifrån en sammanvägning av de kommande 365 dagarnas elpris enligt den handel som sker på elbörsen. Dagens diagram, som är det första, ser ut så här:


En annan förändring är att vissa av räntediagrammen nu också har en liten tabell under sig, med data för de senaste 5 dagarna, samt förändringen i baspunkter sedan föregående handelsdag. Jag vet att flera av läsarna är intresserade av exakt vad som händer med STIBOR och spreadar varje dag och det har varit lite svårt att följa endast utifrån diagrammen. Ett exempel på hur de nya diagrammen ser ut kan ni se här nedan.

Jag har också lagt till diagram över bolåneräntor, inlåningsräntor och skillnaden däremellan baserat på SCB:s finansmarknadsstatistik. Statistiken uppdateras bara en gång i månaden och då med nästan en månads fördröjning, men den ger en bred bild över utvecklingen. Diagrammen finns under Bolånediagram och ser ut som följer:


Vilka diagram skulle ni läsare vilja se på sajten? Eller skulle ni
vilja förändra några av de diagram som visas? Jag har en lång lista
över diagram jag vill visa, men det vore värdefullt att få fler förslag.

 

Permalink     2 CommentsComments:

Finansiellt sparande i offentlig och privat sektor, procent av BNP.

(skillnad mellan bruttosparande och bruttoinvesteringar i resp. sektor)

Hur ser mönstret ut där?

Posted by Snobben on november 28, 2008 at 12:42 em CET #

I would like to appreciate the choice of theme that you have chosen for your blog, it looks perfectly wonderful. Keep the good work coming!

Posted by grandluxury on oktober 22, 2012 at 12:18 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed