Media och sanningen, ett exempel

Jag har varit ganska kritisk mot hur media hanterar en sak som sanningen (bland annat här). Syftet med denna sajt är inte att granska hur övrig media hanterar penningpolitiken, men ibland är det svårt att hålla sig borta från att kommentera vissa uppenbara lögner.

Idag höll Lars Nyberg tal om "Krisen, Riksbanken och penningpolitiken". Talet finns i sin helhet här och innehåller inte något som är speciellt kontroversiellt. I talet pratar Nyberg om krisen och ett av det faktum han tar upp är att spreadarna stigit och att reporäntesänkningarna inte omedelbart fått full effekt på marknadsräntorna. Man kan läsa att:

"Reporäntan är i nuläget ett mindre effektivt verktyg för att påverka ekonomin än normalt. Sänkningarna av reporäntan under oktober ledde inte till att interbankräntorna omedelbart sjönk. Förtroendekrisen för det finansiella systemet har gjort att marknadsräntorna kopplats loss från sin normala relation till reporäntan. Även om marknadsräntorna följde med nedåt återstår ett ovanligt stort gap mellan reporäntan och i synnerhet boräntorna."

Han konstaterar alltså, helt korrekt, att "den normala relationen" inte längre gäller, vilket innebär att skillnaden mellan reporänta och interbankränta har stigit, en utveckling som startade långt innan Riksbankens sänkningar. Han konstaterar även att marknadsräntorna har följt med ner efter hand, men att en ovanligt stor spread kvarstår. Det sista som sägs i talet är:

"Som jag tidigare beskrivit försvagas den stimulerande effekten av en räntesänkning av att de korta marknadsräntorna har kopplats loss från sin normala relation till reporäntan. Denna försvagning bör gradvis försvinna när förhållandena på de finansiella marknaderna normaliseras. När inflationstakten nu faller tillbaka finns det goda möjligheter för penningpolitiken att dämpa konjunkturnedgången utan att Riksbankens inflationsmål äventyras."

Han konstaterar alltså avslutningsvis att det finns goda möjligheter för penningpolitiken att dämpa konjunkturnedgången, trots stigande spreadar.

Detta tal valde di.se att sammanfatta till ett citat som blev deras huvudrubrik på förstasidan. Citatet lyder: "Räntesäkningar har ingen effekt" och presenteras under en bild på Lars Nyberg. Det presenteras alltså som ett rent citat från en vice riksbankschef att räntesänkningar inte har någon effekt. Det är extremt långsökt att göra den tolkningen av talet, men om det skulle presenteras som en tolkning så skulle det bara vara dålig journalistik. Att presentera det som ett citat gör det till en ren lögn.

 

figur 1. Skärmdump av di.se på eftermiddagen den 28 november. Redan direkt efter citatet börjar di.se att motsäga sig själva. Hur man fått citatet till ett citat vore intressant att få svar på.

Jag tar upp detta exempel, inte för att det är någon ovanligt allvarlig lögn; detta är något man kan se exempel på dagligen, utan för att det berör penningpolitiken, vilket är ett ämne för denna blogg. Som en parentes kan nämnas att deras tidigare huvudrubrik idag, om att det nu stod klart att Sverige var i recession, i och med dagens BNP-rapport, givetvis inte heller är sann. Sannolikheten är stor att man i efterhand kommer att konstatera att vi under tredje kvartalet befann oss i recession, men felmarginalen är oerhört stor för den första BNP-rapporten, och med tanke på hur nära nolltillväxt vi såg är det ungefär 50% chans att vi i slutändan kommer att konstatera att vi hade tillväxt, om än låg sådan. Även andra kvartalet kommer att revideras ytterligare, åt något håll. Nu är det förstås mest en akademisk fråga huruvida BNP föll under både andra och tredje kvartalet eller inte, lågkonjunkturen är tydlig oavsett.

För att se om det vore rimligt att hävda att räntesänkningar inte har någon effekt kan vi titta på SBABs tremånadersränta:

figur 2. Sedan räntesänkningarna påbörjades har SBABs tremånadsränta trots viss fördröjning fallit ordentligt. När Riksbanken sänkte räntan första gången låg SBABs tremånadersränta på 6,65%. Idag ligger den på 5,44%. Denna rörliga bolåneränta har alltså fallit med 121 baspunkter, medan reporäntan fallit med 100 baspunkter. Uppenbarligen har sänkt reporänta effekt på den rörliga bolåneräntan, oavsett vad di.se låtsas att Lars Nyberg har sagt.

Permalink     6 CommentsComments:

Eftersom di använder sig av citattecken presenterar de informationen som ett citat. Jag håller med om att de gått från dålig journalistik till lögn. Jag har personligen övergått till E24 pga att di:s artiklar har blivit en blandning av metro(kopierar) och aftonbladet(populistiska artiklar) med fokus på näringsliv.

Posted by Andreas on november 28, 2008 at 05:59 em CET #

Det är väl som vanligt att sensation säljer. Nätupplagorna måste sälja sig själva o då måste tidningarna ha "brutala" sensationsrubriker tyvärr. Det är väl därför det är minst 2 artiklar om dagen på di.se om att bostadspriserna är påväg upp eller ned -det säljer mest (det är nästan alltid de mest kommenterade artiklarna dessutom).

Posted by Anton on november 28, 2008 at 11:32 em CET #

BTW tack för en sund o bra blogg om ekonomi, ett riktigt vattenhål faktiskt. Vore kul o veta vem du är, det är inget snack om att du har örnkoll iaf.

Posted by Anton on november 28, 2008 at 11:35 em CET #

Tack Andreas och Anton!

Det är skönt att veta att fler är trötta på den sensationsjournalistik som även nått affärspressen.

Anton, har du läst http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/vad_%C3%A4r_sloped_curve_och ? Du kan alltid maila och fråga vem jag är, jag svarar.

Posted by Sloped Mind on november 28, 2008 at 11:47 em CET #

Hej,
Jag håller sloped som det enda relevanta informationsmediet för närvarande.
Sloped: Dom söker dig till Riksbanken,du har väl sett annonsen? Som skattebetalare skulle jag definitivt känna mig tryggare med dig vid spakarna!

//Pelle

Posted by Pelle on november 30, 2008 at 01:17 em CET #

Väldigt bra artikel och jag vill gärna komma i kontakt med den som skrivit den. Maila mig på maria.bjaring@second-opinion.se. Detta med anledning av en ny nyhetstjänst som vi lanserar i början av nästa år men redan nu publicerar vi artiklar på en blogg inför lanseringen. Nyhetstjänsten Second Opinion syftar till att göra korrigeringar, kompletteringar och fördjupningar på det allmänna nyhetsflödet. Och denna artikel är en utmärkt second opinion. Så maila mig så får vi kontakt, vänligen Maria Bjaring

Posted by Maria Bjaring on december 10, 2008 at 12:28 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed