Ny president, nytt hopp?

Få val, om något, har samma betydelse för världsekonomin som ett amerikanskt presidentval. Klockan är 4 på morgonen och i skrivande stund verkar det som att Barack Obama valts till ny president

Många bedömare har diskuterat skillnaderna mellan Obamas och McCains syn på skatter, frihandel och andra traditionella ekonomiska frågor. Jag menar dock att dessa frågor är rätt oviktiga i detta val.

Jag skulle istället vilja lyfta fram några andra skillnader mellan kandidaterna som kan ha en mycket stor påverkan på världsekonomin.

För det första vill jag lyfta fram frågan om krig och fred. Få saker är så destruktiva som krig. Visserligen kan försvarskrig, där man framgångsrikt försvarar sig mot en angripare, förena folket, men krig av det slaget USA fört i Irak är en enorm tragedi. Allra mest givetvis för alla som dödats och för alla som förlorat anhöriga i kriget, varav de flesta är civila Irakier, men det har även varit en tragedi för det amerikanska samhället, för världen och för mänskligheten.

Det känns närmast ovärdigt att nämna ekonomiska frågor när man diskuterar krig som inneburit så oändligt mycket lidande för så många människor, men samtidigt är jag övertygad om att krig och ekonomi hänger ihop, och jag tror att det vore bra för freden om fler accepterade att ekonomiska kriser ofta hänger ihop med just krig. Jag har någon gång tänkt skriva om hur viktigt förtroende människor emellan, världen över, är för marknadsekonomin och för demokratin och hur det sociala kapitalet skapar förutsättningar för innovationer och positiv utveckling. En längre utläggning om detta får vänta till en annan dag, men i och med detta presidentval känns frågan hyperaktuell, på ett positivt sätt.

Detta leder mig in på den andra viktiga frågan jag vill nämna, nämligen synen på en positiv samhörighet, en tro på det goda i människan och tro på hoppets makt.

Obama har, liksom Bill Clinton till viss del gjorde, och Ronald Reagan i stor utsträckning gjorde, lyckats formulera ett positivt budskap som resonerar även med många politiska motståndare. Obama betonar ständigt betydelsen av att skapa hopp och framtidsutsikter för alla i samhället, samtidigt som han lyckas med att betona att folket och inte staten sitter på lösningen. Han skapar hopp för marginaliserade grupper, inte bara för att han själv har afrikanskt påbrå, utan även på det sätt som han formulerar sig om den grundläggande styrkan i det amerikanska samhället, om utanförskap och om förändring.

Jag kan tycka att Obama talat sig lite för varm för handelshinder, men en sådan fråga känns idag fullständigt oväsentlig. De handelshinder som skapas av någon liten tullsats är ingenting jämfört med de handelshinder som skapats genom den överdrivna rädsla för terrorism som USA:s avgående regering odlat. Inga tullar i världen försämrar handeln och det internationella samarbetet på samma sätt som den misstro mellan människor och stater som krig skapar.

Därför hoppas jag att detta val kan bli början till en period av mindre motsättningar, färre väpnade konflikter, mer tid för utveckling, ett stärkt samarbete kring miljöfrågor och därigenom blomstrande demokratier och ekonomier världen över. Givetvis kommer inte ett presidentval förändra allt detta i grunden, men det är ett litet steg i rätt riktning, och ett steg värt att fira.

USA:s näste president har under sin långa kampanj visat att han har förmågan att förena människor av olika bakgrund, han har visat sin avsky för krigets elände, han har talat sig varm för mänskliga rättigheter och för ökat samarbete kring klimathotet. Detta tror jag har oerhört mycket större betydelse än det faktum att vi kanske tyvärr får se en något mer protektionistisk handelspolitik i USA; i det långa loppet är det inte små tullbeslut som avgör hur världshandeln utvecklas, utan i vilken utsträckning handelssystemet har världsbefolkningens stöd och förtroende.

Oavsett var vi står politiskt, låt oss hoppas på framgång för USA:s kommande president, Barack Hussein Obama. Det skulle världen må bra av.

Permalink     2 CommentsComments:

Har läst din blogg ett tag. Den är bra och klart utförligare en de minst sagt enkla analyserna som man ser i blaskor som DI.se och E24.se. Blaskor som förvissa kan vara en källa till vidare analys och eftertänksamhet men inte mer...

Dock undrar jag över ditt val över Obama som det bättre, det finns mycket information om att han och hans parti skall ha motsagt sig de många försök som gjorts för att hindra den uppkomna finanskrisen. Ett otal filmer på YouTube bl.a.

Skulle önska och uppskatta din kommentar på bl.a. dessa...
http://www.youtube.com/watch?v=UVVVzEKauzY
http://www.youtube.com/watch?v=ASvqtD6g8PU&feature=related

Ser fram emot en bra post om vad vi nu har fått; bra eller anus helt enkelt :)

Posted by En läsare on november 10, 2008 at 06:40 em CET #

Det var kanske att misstag att nämna något om politik på sajten, men nu är det gjort och jag får stå mitt kast.

Min glädje över valresultatet handlar inte om att jag håller med om allt demokraterna eller Obama gjort. Det finns mycket man kan kritisera.

Mitt stöd för Obama som president handlar om framförallt två saker. Hans utrikespolitiska vilja, framförallt vad gäller att snabbt avsluta Irak-kriget, och hans positiva budskap om ett USA, för alla amerikaner. Fred och framtidstro är det världen behöver, och det är viktigare än detaljer i den ekonomiska politiken, menar jag. Men, nu är vi långt från ämnet för sajten. Jag har inte hunnit titta på youtube-filmerna ännu, men ska göra det senare.

Posted by Sloped Mind on november 10, 2008 at 07:54 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed