Veckans tecken på lågkonjunktur

I kreditkrisens spår pekar konjunktursignalerna allt tydligare mot en kraftig försvagning av de makroekonomiska förutsättningarna världen över.

I veckan presenterades en rad nya konjunkturindikationer, både i Sverige och i många andra länder. Idag publicerades i USA den alltid så uppmärksammade sysselsättningsstatistiken och den visar mycket tydligt på hur långt inne i en lågkonjunktur vi redan är:

figur 1. Sysselsättningen har fallit brant på ett sätt som vi känner igen från tidigare nedgångar.

Arbetslösheten i USA är nu uppe på en högre nivå än vi såg någon gång under den förra lågkonjunkturen.

För Sveriges del är det intressant att titta på aktivitetsindex som publicerades idag, eftersom det är en bred indikator som tar hänsyn till utvecklingen i stora delar av ekonomin:

figur 2. Det går inte missta sig på trenden för aktivitetsindex. Det känns sannolikt att vi snart faller ner under nollstrecket, vilket skulle indikera negativ tillväxt.

I Sverige har vi på senaste tid dagligen mötts av rapporter om nya stora varsel inom framförallt tillverkande industri. Med tanke på dessa varslen är det också intressant att titta på gårdagens statistik över industriproduktionen:

figur 3. Industriproduktionen visar nu på en tydlig nedgång, med en ganska tydlig indexnedgång jämfört med för ett år sedan. Industriproduktionen är visserligen en volatil indikator, men det är alldeles tydligt att industrin gått in i en lågkonjunktur.

De konjunktursignaler vi sett på senaste tid, taget tillsammans med de breda prisfall vi sett på råvaror och tillgångar, tyder på att Riksbanken kommer att behöva fortsätta ganska aggresivt med räntesänkningar ifall man ska klara inflationsmålet. Det är ingen högoddsare att vi får se en ny sänkning i december.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed