Händelserik dag på marknaderna

Den 15 september kan mycket väl komma att ses som ett av nyckeldatumen när man slutligen sammanfattar kreditkrisen. Lehman Brothers ansökte om "Chapter 11", Bank of America meddelade att man avser förvärva Merrill Lynch och AIG befinner sig i likviditetskris.

Att man låter det gå så långt med Lehman Brothers att de känner sig tvingade att ansöka om Chapter 11-skydd visar att myndigheterna inte tänker stötta varje stor institution som riskerar att falla, vilket delvis förändrar spelplanen.

Detta återspeglades också idag på i princip alla finansiella marknader. Aktier föll (S&P 500 föll med 4,71%), räntor på säkra papper föll, medan spreadar vidgades. I skrivande stund ligger amerikansk TED-spread på ca 1,98 procentenheter. Under de senaste månaderna har TED-spreaden mestadels rört sig inom ett intervall mellan 1 och 1,2 procentenheter. Dagens nivåer är de högsta sedan i mars, då Bear Stearns kollapsade. Sedan dess har Federal Reserve lyckats lugna interbankmarknaden med sina utökade lånefaciliteter, men idag räckte alltså inte dessa för att lugna interbankmarknaden.

Federal Reserve presenterade dock nya initiativ för att lugna marknaden. Återstå att se hur väl man lyckas.

För Sveriges del var mönstret liknande. Vi såg fallande aktiekurser och kraftigt fallande räntor på statspapper. Interbankräntorna hade dock en blandad utveckling, vilket speglar att priset på risk åter stiger. STIBOR 3M steg 0,8 baspunkter, medan STIBOR 12M föll med 7,5 baspunkter. Vid tiden för STIBOR-fixingen hade räntan på en 3-månaders statsskuldväxel fallit med 7,8 baspunkter, vilket innebär att den svenska TED-spreaden stigit med ca 8,5 baspunkter, vilket innebär en mycket lugnare utveckling än den vi såg i USA, men ändå en dramatisk ökning:

 

Intressant är också att STIBOR T/N-räntan tog ett steg upp, till 4,995%, vilket är detsamma som räntan för STIBOR 1W, och nästan detsamma som räntan för STIBOR 1M, som hamnade på 5,013%. Detta indikerar att man tror på extra stor oro under de närmaste dagarna, och att man inte är så mycket mer rädd för att låna ut pengarna i en månad än i några dagar. STIBOR-kurvan är nu ganska platt, vilket givetvis ändå innebär en högre riskpremie på längre löptider, eftersom man räknar med räntesänkningar från riksbanken:


Om några dagar tänker jag göra en lite längre genomgång med diagram av utveckling av de olika spreadarna och räntekurvorna under dessa händelserika dagar så att vi kan granska vad som skedde lite närmare.

På råvarusidan märker man tydligt av samma flykt till säkerhet. De allra flesta råvaror har fallit markant i pris. Oljan har tappat runt 6% bara idag och även basmetallpriserna föll markant:


Även i övrigt såg vi det typiska mönstret för en ökad rädsla och stigande priser på risk. Svenska kronan tappade markant mot både euron och dollarn, medan Schweizerfrancen var stark. Som väntan utvecklades priset på guld också mycket starkare än priset på basmetallerna.

På många sätt är det som sker nu deflationistiskt. Händelser som Lehman Brothers konkursansökan innebär att stora volymer krediter löses upp, vlket innebär att lånade pengar i hög grad åter söker sig hemåt och priset faller på både det ena och det andra. Centralbankerna försöker bemöta detta genom att förse marknaden med nya krediter. Detta är en svår balansgång för centralbankerna. De vill undvika en katastrofal kreditåtstramning av 30-talets slag, men de vill inte heller blåsa upp en ny kreditbubbla, speciellt inte i ett läge då inflationen redan i utgångsläget ligger på högt.

Ifall denna utveckling fortsätter kan historien komma att döma riksbankens senaste räntehöjning hårt.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed