Lehman Brothers avser ansöka om konkurs

Lehman Brothers meddelade idag att man avser ansöka om konkursskydd enligt "Chapter 11" i USA:s konkurslagstiftning1. Detta var en utveckling man försökte undvika in i det längsta, på grund av de stora åtaganden en institution av Lehman Brothers storlek har gentemot många andra finansiella institutioner. En av svagheterna för systemet är att de stora finansiella  institutionerna under de goda åren har litat väldigt starkt på varandra, och accepterat bilateral clearing för en rad olika derivatkontrakt. Man har alltså accepterat den andra parten som säker och gått med på att hålla positioner som endast den andra garanterar, utan att ta in en central motpart, som tar över motpartsrisken, det vill säga risken att den part som i slutändan står med en skuld då inte kan betala.

Ni kan läsa mer om konkursen överallt i dagspressen och affärspressen, och jag tänker inte repetera det som kan läsas där, men när dammet börjat lägga sig en aning tänker jag analysera följderna av konkursen och jag tänker också säga några fler ord om problemet med bilateral clearing.

Man kan direkt konstatera att detta innebär något av en epokgörare, på så sätt att USA:s myndigheter visar att man inte kan räkna med att ens en så stor institution som Lehman Brothers är vare sig "too big to fail" eller "too interconnected to fail". Räkna med ett uppsving för central motpartsclearing och en högre TED spread.

1Chapter 11 är en konkurs som syftar till företagsrekonstruktion, medan Chapter 9 reglerar likvidationskonkurser.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed