Finansinspektionen tillåter större andel primärkapitaltillskott

Finansinspektionen meddelade i fredags att man kommer att tillåta att primärkapitaltillskott kommer att få utgöra 30 procent av en banks primärkapital, mot tidigare 15 procent.

Jag har tänkt att någon gång skriva en längre artikel om hur en banks balansräkning ser ut, och vilka krav bankregleringarna ställer på den, och därigenom, hur mycket bankerna tillåts låna ut i förhållande till det kapital de har.

En sådan översikt får vänta lite, men för att förstå vad Finansinspektionens beslut innebär, kan det vara värdefullt att titta på ett ur regulatorisk synvinel väldigt viktigt nyckeltal: primärkapitalrelationen.

[Read More]

Permalink     3 Comments

Finansinspektionen går vidare med förändringen av diskonteringsräntan

I förra veckan meddelade Finansinspektionen att man övervägde att genomföra en förändring av föreskrifterna för pensionsbolag så att de kommer att ges möjlighet att beräkna diskonteringsräntan som genomsnittet av statsobligationsräntan och räntan på säkerställda bostadsobligationer istället för genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan. Idag meddelade man att man genomför detta från och med den 11 november.

Jag har fått frågor om vad detta faktiskt betyder, rent praktiskt och för marknaden, så jag tänkte försöka ge en kort förklaring, eftersom en förklaring av vad detta innebär tycks saknas i affärspressen.

[Read More]

Permalink     No Comments