Riksgälden introducerar 30-årig statsobligation

I december berättade Riksgälden att man övervägde att introducera en ny lång statsobligation, vilket jag skrev om här. Då nämnde man i ett första skede en 20-årig obligation som skulle kunna få samma förfallodatum som den långa realränteobligationen, men sedan dess har man riktat in sig på införandet av en 30-årig obligation och idag gavs den ut.

Den tecknade volymen var 38 075 miljoner och den såldes till en ränta av 3,75%. Tidigare hade man talat om en volym runt 20 miljarder, eller inom intervallet 15-30 miljarder, men man passade alltså på att ta in betydligt mer än så i en försäljning som får betecknas som en framgång.

[Read More]

Permalink     No Comments

Riksgälden överväger 20-årig statsobligation

Riksgälden har bråda dagar nu under kreditkrisen. Inte bara har man att hantera garantiprogrammet och Carnegie utan man har också som utgivare av statspapper turbulenta tider. 

Efter en period av lugna år för statspappersmarknaden, med relativt små emissionsvolymer på grund av stora budgetöverskott, och balanserad efterfrågan på grund av att andra papper, såsom bostadspapper, tagit en viktigare roll på marknaden, så har nu utvecklingen svängt.

Efter att ha begränsats av att lånebehovet varit minskande har Riksgälden inte kunnat upprätthålla emissioner av god storlek i speciellt många löptider, men den nya situationen ökar möjligheterna. I fredags meddelade också Riksgälden att man överväger att introducera en 20-årig statsobligation.

[Read More]

Permalink     No Comments