Riksbanken gick emot övrig expertis - vilka får rätt?

Som bekant valde riksbanken idag att höja reporäntan med 25 baspunkter till 4,75%. Samtidigt justerar man ner räntebanan och säger att man nu tror att detta blir den sista höjningen för denna gång, och att nästa förändring blir en sänkning.

Övrig expertis är ovanligt enig om att en räntehöjning inte behövs, efter den inbromsning vi sett inom världsekonomin och inom Sveriges ekonomi, efter kraftigt fallande råvarupriser, efter måttliga löneökningar och något fallande inflationsförväntningar.

Riksbanken sänkte 2005 räntan för långt. Om några år kan vi se om man nu höjde för långt. Jag är benägen att tro att man nu gör om 2005 års misstag och går för långt ut på ränteskalan, och hamnar "behind the curve".

[Read More]

Permalink     No Comments

Riksbanken valde att höja!


Idag lämnade riksbanken besked om att reporäntan höjs till 4,75%. Nästan alla bedömare utanför riksbankens direktion (storbankernas analytiker, dagens industris skuggdirektion, fackföreningar, och så vidare) anser att en oförändrad ränta vore att föredra, vilket även jag gör.

En höjning var ändå inte oväntad, med tanke på den räntebana som pekats ut och med tanke på de hökaktiga uttalanden Svante Öberg gjorde nyligen.

Man publicerar dock en lägre räntebana som antyder att man trots allt förstår att inflationshotet minskat sedan i juli.

Det ska bli mycket intressant att studera protokollet och läsa hur resonemangen gått samt hur de olika ledamöterna ställt sig till räntebanan.

En utförligare analys kommer senare.

Permalink     No Comments

Inför vecka 36 - Riksbanken i fokus

Denna vecka är det riksbanken som står i fokus. Riksbankens direktion fattar sitt räntebeslut på onsdag, den 3 september, och resultatet meddelas dagen efter.

Veckans beslut har väckt mer uppmärksamhet än brukligt. Det finns också goda skäl för att uppmärksamma detta möte lite extra.

Vid det förra penningpolitiska mötet togs marknaden på sängen av en räntebana som pekade mot två höjningar till iår. Direktionen var dock högst oenig, men 3 ledamöter som reserverade sig mot den höga räntebanan. Som en extra krydda har ett antal faktorer utvecklats i en riktning som pekar mot lägre inflation sedan riksbankens förra beslut.

Jag genomförde tidigare en analys inför mötet här och efter att Svante Öberg beskrivit sin syn på utvecklingen så analyserade jag detta här. Min slutsats efter analysen av protokollet från förra mötet, taget tillsammans med utvecklingen under sommaren, pekade mot en något större sannolikhet för att man lämnar räntan oförändrad, men att en höjning inte heller skulle överraska. Före Öbergs tal trodde jag på ca 2/3 sannolikhet för att man lämnar räntan oförändad, men efter talet, som jag bedömde som klart hökaktigt, skulle jag själv sätta ca 55-60% sannolikhet på att man lämnar räntan oförändrad.

[Read More]

Permalink     No Comments

Höjer eller inte, vad gör riksbanken i september?

Intresset börjar stiga inför riksbankens räntebeslut i september. För att försöka svara på om riksbanken kommer att höja räntan detaljstuderar vi protokollet från föregående möte.[Read More]

Permalink     4 Comments

Riksbanken oenig om räntebanan

Protokollet från riksbankens direktions sammanträde den 2 juli 2008 var ovanligt intressant...

[Read More]

Permalink     No Comments

Svensk ränteutveckling

Utveckling Reporänta SEK

STIBOR 

Ränteutveckling STIBOR T/N

Ränteutveckling STIBOR 1W

Ränteutveckling STIBOR 1M

Ränteutveckling STIBOR 2M

Ränteutveckling STIBOR 3M

Ränteutveckling STIBOR 6M

Ränteutveckling STIBOR 9M

Ränteutveckling STIBOR 12M

 

Ränteutveckling STIBOR T/N och Repo

 

Statsfixräntor, statsskuldväxlar och statsobligationer 

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 1M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 3M

Ränteutveckling Statsskuldväxel 6M

Ränteutveckling Statsobligation 2Y

Ränteutveckling Statsobligation 5Y

Ränteutveckling Statsobligation 7Y

Ränteutveckling Statsobligation 10Y

Bostadsobligationer 

Ränteutveckling Bostadsobligation 2Y

Ränteutveckling Bostadsobligation 5Y

 


 

Permalink     2 Comments