Stigande producentpriser i mars

Idag publicerade SCB statistik för mars över priser i producent- och importled.

Med tanke på det stora kronfall vi upplevt är det intressant att lägga viss vikt vid denna statistik, som komplement till KPI-statistiken, även om sambandet mellan KPI och PPI inte är helt tydligt. Producentprisindex var i mars ca 1,0% högre än i februari. Producentpriserna steg mellan mars 2008 och mars 2009 med ca 4,8%, vilket är betydligt snabbare än ökningen för konsumentpriserna. Detta beror framförallt på en starkare utveckling för exportpriserna än för importpriserna.

För att få tidiga indikationer på hur kronfallet påverkar priserna inom landet kan vi se på utvecklingen för priser för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser för varor som produceras i Sverige för hemmamarknaden sammantaget med importpriserna. I mars steg dock även detta index och 12-månaderstakten ligger nu i princip på Riksbankens inflationsmål.


[Read More]

Permalink     No Comments