Odramatisk kreditutveckling i februari

Samtidigt som konjunktursignalerna, framförallt vad gäller export och industriproduktion, varit mycket svaga, så har vi sedan slutet av förra året sett en allt mer upptinad kreditmarknad, kraftigt sänkt reporänta, en mycket svagare krona och stabilare råvarupriser. Risken för en kraftig kreditkontraktion och deflationsspiral i Sverige känns därför låg. Nya vågor av kreditkrisen som förändrar bilden kan dock fortfarande skölja in.

Idag presenterade SCB finansmarknadsstatistik för februari och siffrorna visar på en ganska odramatisk kreditutveckling. Efter stor aktivitet i december, kanske efter ett uppdämt behov efter den svåra hösten, har situationen lugnat ner sig lite igen.

[Read More]

Permalink     No Comments