Krisen inget argument för svenskt euro-inträde

Under finanskrisen och i samband med kronfallet, så har frågan om en svensk euro-anslutning blivit allt mer aktuell. I måndags presenterade dessutom SVT och Sifo en opinionsundersökning som visade på ett icke statistiskt säkerställt övertag för ja-sidan.

År 2003 röstade jag för att Sverige skulle införa euron som valuta. Jag såg då ett antal goda skäl för ett euro-inträde.

[Read More]

Permalink     7 Comments

Stigande räntespreadar mellan euro-länders skulder - ett potentiellt stort problem

Den senaste tiden har skillnaderna mellan räntorna på statspapper för olika euroländer stigit dramatiskt, vilket riskerar att ställa till stora problem för några av de hårdast drabbade länderna vad gäller finansieringskostnaderna för diverse stimulanspaket.

I tisdags uppgick exempelvis ränteskillnaden mellan en tysk och en grekisk 10-årig statsobligation till hela 2,43 procentenheter.

Detta visar på en av svårigheterna med att integrera penningpolitiken mellan olika stater utan att integrera finanspolitiken

 

[Read More]

Permalink     12 Comments