Något svagare detaljhandel, men fortfarande ingen dramatik

Den svenska detaljhandeln har hittills stått emot lågkonjunkturen relativt bra, vilket jag sett som ett tecken på att Sverige inte är så hårt drabbat som BNP-siffrorna kan få det att se ut som.

Idag presenterades detaljhandelssiffrorna för mars. De var något svagare än februarisiffrorna, men vi ser ingen dramatik i fallet. Siffrorna är fortfarande på en helt annan nivå än de fall man sett exempelvis i USA, som befinner sig i krisens epicentrum.

[Read More]

Permalink     No Comments

Om BNP och svensk kontra amerikansk konjunktur

När man tittar på BNP-statistiken är det lätt att dra slutsatsen att Sverige är väldigt hårt "drabbat" av denna lågkonjunktur. Vi ser till och med ett större BNP-fall i Sverige än i flera länder som befinner sig mer eller mindre i krisens epicentrum.

Jag menar dock att BNP-tillväxten är en dålig indikator på hur hårt drabbat ett land är av en ekonomisk kris.

[Read More]

Permalink     4 Comments