Inför vecka 37 - inflationen i fokus


Förra veckan handlade om riksbanken och denna vecka kommer att handla om inflationen.

Imorgon tisdag (9/9) presenterar SCB KPI för augusti. Ifall siffran avviker från prognoserna så kommer vi nog att höra en del om riksbanken även under denna vecka. Ifall siffran kommer in lägre än väntat, kommer riksbankens beslut att te sig ännu mer udda, medan en hög siffra skulle ge riksbanken ett visst stöd för deras agerande.

Förväntningarna säger att konsumentpriserna i augusti är oförändrade, eller däromkring, jämfört med i juli. Bensinpriserna föll tydligt under månaden; den 15 augusti låg OKQ8s riktpris för bemannade stationer på 13,19 kr, medan det låg på 14,09 den 15 juli. Det innebär ett prisfall på ca 6,4%.

Elpriserna gick däremot åt andra hållet. Spotpriserna på el på nordpool steg med ca 14% mellan vecka 29 och vecka 33. Slutpriset till kund beror dock inte bara på spotpriset, eftersom skatter och annat tillkommer på slutpriset och inte alla har helt rörliga avtal. Uppgången för elkostnaderna är därför sannolikt betydligt lägre.

Räntorna var relativt stabila mellan mitten av juli och mitten av augusti. STIBOR 3M, som påverkar många rörliga räntor, steg med en halv baspunkt. SBABs och Swedbanks rörliga listräntor var oförändrade. De bundna räntorna föll något, men folk som binder om sina lån binder fortfarande för det mesta om till betydligt högre räntor.

Priserna på kläder har antagligen höjts något efter att sommarreorna klingat av. Vad som hänt med livsmedelspriserna blir högintressant, med tanke på det prisfall som skett på matråvaror och med tanke på tidigare kraftiga prisstegringar på livsmedel. Även logi bör ha stigit lite, enligt normalt säsongsmönster.

Enligt nyhetsbyrån direkt ligger förväntningarna i genomsnitt på stillastående priser i augusti. Bland de 23 analytiker de intervjuat ligger den lägsta prognosen på -0,4% och den högsta på +0,2%. Stillastående priser skulle innebära att KPI-förändringen för de senaste 12 månaderna ligger kvar på +4,4%. Riksbankens prognos från förra veckan pekar mot en 12-månadersförändring för KPI på +4,5%.

En analys av KPI-siffran kommer naturligtvis att finnas att läsa här, och jag räknar med att publicera ytterligare diskussion om hur vi mäter inflationen under veckan.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed