Inför vecka 36 - Riksbanken i fokus

Denna vecka är det riksbanken som står i fokus. Riksbankens direktion fattar sitt räntebeslut på onsdag, den 3 september, och resultatet meddelas dagen efter.

Veckans beslut har väckt mer uppmärksamhet än brukligt. Det finns också goda skäl för att uppmärksamma detta möte lite extra. 

Vid det förra penningpolitiska mötet togs marknaden på sängen av en räntebana som pekade mot två höjningar till iår. Direktionen var dock högst oenig, men 3 ledamöter som reserverade sig mot den höga räntebanan. Som en extra krydda har ett antal faktorer utvecklats i en riktning som pekar mot lägre inflation sedan riksbankens förra beslut.

Jag genomförde tidigare en analys inför mötet här och efter att Svante Öberg beskrivit sin syn på utvecklingen så analyserade jag detta här. Min slutsats efter analysen av protokollet från förra mötet, taget tillsammans med utvecklingen under sommaren, pekade mot en något större sannolikhet för att man lämnar räntan oförändrad, men att en höjning inte heller skulle överraska. Före Öbergs tal trodde jag på ca 2/3 sannolikhet för att man lämnar räntan oförändad, men efter talet, som jag bedömde som klart hökaktigt, skulle jag själv sätta ca 55-60% sannolikhet på att man lämnar räntan oförändrad.

Här följer en genomgång av vad andra bedömare tror i frågan:

SBAB och Konjunkturinstitutet skriver båda i sina senaste konjunkturprognoser att man tror att räntan toppat för den här gången. SBAB:s prognos når du här och Konjunkturinstitutets här.

Swedbank och Handelsbanken skriver däremot i sina senaste konjunkturprognos att man tror på en höjning till, men att den andra annonserade höjningen inte blir av. Nordea menar samma sak i en aktuell analys och Danske Bank höll i varje fall med i en analys presenterad för några veckor sedan. Du kan läsa Swedbanks analys här, Handelsbankens här, Nordeas här och Danske banks här. Danske Markets kommenterar dock här att det "kanske [är] 51 procents sannolikhet för en höjning", så de är knappast speciellt övertygade.

Slutligen skriver SEB i sin senaste konjunkturprognos att man tror att det möjligen blir en höjning till. Du kan läsa SEB:s analys här. Olle Holmgren, SEB har dock gjort uttalanden i media om att man tror på en höjning till.

Vi kan alltså konstatera att samtliga svenska storbanker lutar mot att vi får se en höjning.

I affärspressen har också prognoserna duggat tätt och varit kluvna.

SME Direkt har i vanlig ordning sammanställt bankernas syn på frågan. Enligt deras sammanställning tror 12 och 20 analytiker på en höjning.

Handelsbanken har i sin tur låtit SKOP fråga 49 av handelsbankens största kunder om vad de tror om räntan. I genomsnitt tror dessa på en ränta på 4.66%, vilket innebär att även dessa ger en viss övervikt för en höjning.

Sammanfattningsvis finns det alltså en viss övervikt för de som tror på en höjning, men situationen är ovanligt kluven, och många menar att det är ungefär lika stor sannolikhet för båda alternativen.

Man skulle förstås också kunna fråga sig om det bara finns två alternativ. Under det förra decenniet justerade riksbanken ofta räntan med mycket små steg. Numera är praxis att höjningar görs i intervaller av 25 baspunkter, men om riksbanken verkligen står och väger mellan en höjning och en oförändrad ränta, vore det inte en naturlig kompromiss att genomföra en mindre höjning, exempelvis på 10 eller 15 baspunkter? Jag ser inte detta som en realistisk möjlighet med tanke på hur inarbetat systemet med 25 baspunkters förändringar är, men det kanske borde vara en realistisk möjlighet.

Det finns dock ytterligare utrymme för kompromissande och då tänker jag framförallt på räntebanan. Om man väljer att höja ser jag det som troligt att man i räntebanan pekar ut att sanolikheten är stor för att det blir den sista höjningen på ett tag. Om man däremot väljer att stå kvar på dagens reporänta, kan man mycket väl tänka sig att man låter räntebanan visa att en höjning istället kan komma senare.

Det ska bli mycket intressant att se beslutet, och sedan ytterst intressant att läsa protokollet för att se hur diskussionen har gått och hur det ser ut med enigheten. Räkna med analys av både beslut och protkoll här på slopedcurve.com.

Nästa vecka blir det sedan inflationen som hamnar i fokus, med KPI-siffrorna för augusti som publiceras den 9 september, men detta ska vi diskutera senare.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed