Varför avvaktar Riksbanken?

I princip alla bedömare är överrens om att Riksbanken kommer att sänka reporäntan i december. Riksbankens direktion är sannolikt överrens om att räntan behöver sänkas. Marknaden räknar med en stor sänkning.

Lite förenklat kan man säga att alla vet att det kommer en sänkning. Detta kan skapa passivitet i väntan på den nya lägre räntan. Vi vet inte heller hur stor sänkningen blir, vilket skapar viss osäkerhet inför räntebeslutet.

Varför meddelar man inte sänkningen redan nu? Jag har svårt att hitta argument för att vänta till det ordinarie penningpolitiska mötet. Handlar det om att man inte är överrens om storleken på räntesänkningen? Isåfall skulle man kunna ha sänkt med det man är överrens om, och fortsätta diskussionen. Är man rädd för att det ska se ut som att man handlar i panik? Det vore ett dåligt argument, eftersom större klarhet i Riksbankens agerande skulle välkomnas och en sänkning före mötet skulle ses som ett tecken på handlingskraft och flexibilitet, inte som panik.

Handlar det om att följa praxis? Jag vet inte.

För den reala ekonomin spelar det sannolikt ingen större roll ifall räntesänkningen hade kommit för två veckor sedan eller om den kommer vid det ordinarie mötet. Någon månad med för hög ränta är ingen katastrof. Men, en liten kostnad för det ändå med sig. Bankerna finansierar sig nu hos Riksbanken främst på 3 månader till en fast ränta som styrs av reporäntan. Lån som tas nu påverkas alltså av dagens reporänta tre månader framåt. I det läget är det naturligt att vilja vänta på den lägre räntan man får på tremånaderslån alldeles strax, vilket jag skrev om här. Det finns risk att marknaden inför denna "givna" räntesänkning blir mer passiv och att man allt mer sitter och väntar på räntesänkningen.

I avsaknad av någon uppenbar nackdel med att besluta om en sänkning före mötet så räcker det med att det finns en liten kostnad med att vänta för att frågan om varför Riksbanken avvaktar ska vara en rimlig fråga.

Permalink     4 CommentsComments:

Nu har de ändrat sig och ska annonsera nya styrräntan på torsdag, antalgligen för att marknaden blivit passiv. Ev kanske det är samordnat internationellt. Kostnaden för att tidigarelägga det är att det ger intryck av att marknaden kan styra när riksbankens räntesänkningar ska komma i tiden. Bernanke har sannolikt orsakat en del av de stora kursrörelserna på världens börser genom att vara mer "lyhörd" för marknadens krav än sin föregångare. Nu lär knappast Ingves åstadkomma något sådant, men tillsammans med Borgs uttalanden om allvaret i krisen i slutet av förra veckan, bidrar man till att ytterligare förstärka intrycket av ekonomisk kris i Sverige, och det har säkert en kostnad.

Posted by Niels on december 01, 2008 at 05:15 em CET #

Ja, det var skönt att se att beskedet kommer nu på torsdag istället. Just nu på torsdag är ett naturligt val i och med att både ECB och BOE lämnar sina räntebesked då och skulle man meddela om en sänkning någon gång före det ordinarie datumet så var det nu det skulle komma. Jag hoppas att Riksbanken vågar lita på att inflationen försvinner under den djupa lågkonjunktur vi är i och att de därmed vågar sänka rejält.

Tack för de intressanta perspektiven Niels. Jag tror själv inte att det finns någon större känsla av att marknaden kan diktera när Riksbanken agerar i speciellt stor utsträckning, och jag tror inte att det kommer att utvecklas en sådan känsla ifall Riksbanken under denna kris agerar mer flexibelt, men det är helt klart en intressant frågeställning.

Utveckla gärna hur du menar att Bernanke orsakat volatilitet via sin lyhördhet. Man kan konstatera att Bernanke kommit lite snett, men vari består hans felbedömningar? Bernanke har även anklagats för att inte vara lyhörd alls, när han under ett tidigt skede av krisen, när man kunde stämt i bäcken innan situationen blev så allvarlig, inte agerade, trots ganska kraftiga signaler från marknaderna om att situationen inte var normal.

Posted by Sloped Mind on december 01, 2008 at 07:33 em CET #

Hej och tack för en bra blogg. Vi läser och gör som du säger ;-)

Posted by Irma och Stefan on december 01, 2008 at 08:36 em CET #

Om det bara vore en extraordinär räntesänkning kunde ju den ha gjorts för några dagar sedan och mötet lagts tidigare. Nu kan man misstänka att det blir någon form av koordinerade aktioner med flera länder som tagit tid att ta fram.

Bristen på pengar i banksystemet leder till en accelererande krympning av ekonomin, det måste komma någon form av tillskott inte bara i Sverige annars tvärstannar världshandeln. Risken att likviditetstillskotten
orsakar kraftig inflation är minimal, då det inte i dagens prekära läge leder till en ökning av penningmängden, som Sloped Curve så förtjänsfullt beskrivit tidigare.

Kan vi tro på en räntesänken på mer än 1 % och en kraftig ökning av likviditeten, kommer centralbankerna att köpa andra typer av papper än de gör nu, blir det en översyn av Basel II?

Posted by Mikael Ros on december 03, 2008 at 09:13 fm CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed