Välkommet besked från Riksbanken och viss normalisering av STIBOR

Idag meddelade Riksbanken att man sänker reporäntan med 0,5 procentenheter, till 3,75%. För bara två veckor sedan sänkte man räntan med lika mycket. Man pekar nu ut en räntebana som indikerar en botten någonstans mellan 3% och 3,25% i slutet av nästa år (den lägsta enskilda prognossiffran man anger är 3,23% i november 2009).

Inflationsprognosen pekar nu mot att vi i september 2009 ser en 12-månadersinflation (baserad på KPI) om ca 1,28%. Med tanke på de kraftiga prisfall vi sett på både tillgångar och råvaror känns det inte i dagsläget som en orimligt låg prognos, men saker kan förändras snabbt. Jag har tidigare skrivit om det försvinnande inflationstrycket, och om varför det ännu inte syns i de officiella inflationssiffrorna, bland annat här.

Jag har tidigare argumenterat här för att en sänkning med 50 punkter vore det rätta beslutet, och beslutet är välkommet. Vissa aktörer har oroat sig för den svenska kronans utveckling och därför velat avvakta med en sänkning eller sänka mindre, men som jag skrev i min argumentation för en sänkning på 50 punkter, så styrs knappast valutan idag av små förändringar i räntedifferenser.

Jag skrev också att en räntesänkning förbättrar möjligheterna för att Sverige klarar kreditkrisen relativt bra och att det faktiskt innebär att en sänkning möjligen till och med skulle kunna stärka kronan. Det är svårt att säga ifall man såg något av det händelseförloppet idag, men vi fick i varje fall se en mycket tydligt stärkt krona under dagen, med stora rörelser uppåt mot både USD och Euron. Man kan i varje fall konstatera att räntesänkningen inte innebar det omdelbara kronfall som en del oroade sig för. Man kan dessutom konstatera att Riksbankens inflationsmål gäller på så lång sikt att man inte behöver ta hänsyn till tillfälliga valutasvängningar.

En annan positiv utveckling är att vi idag fick se kraftigt nedställda STIBOR-räntor. Äntligen fick vi se viss normalisering av den viktiga 3-månaders-fixingen:

figur 1. Efter trevande sänkningar av 3-månaders STIBOR föll den idag kraftigt. Hur dramatiskt fallet faktiskt var syns när man tittar på en lite längre tidsperiod som här

Man kan visserligen fråga sig ifall STIBOR under dessa oroliga dagar fungerar som referensränta för bankernas (eller någons) finansieringskostnader; med dagens marknadsläge finns det inget som säger att en bank faktiskt kan finansiera några större belopp på samma nivåer som STIBOR-räntorna och det finns tecken på att banker i allt lägre grad vill knyta sina utlåningsräntor till STIBOR. Det är nog sannolikt ändå så att de kraftigt sänkta STIBOR-räntorna kommer att innebära tydligt lägre utlåningsräntor till exempelvis bolån, ifall inte STIBOR åter ställs upp kraftigt inom en snar framtid. Vi fick också under dagen flera besked om sänkta boräntor på en rad olika löptider.

Permalink     6 CommentsComments:

Du har i mångt och mycket skapat en blogg som är långt mer intressant än den Sveriges ekonomiska press samlat. Och ändå förstår jag att bloggen är under utveckling.

Du hade gissat 50 punkters sänkning, så även jag ;) Men när jag läste Riksbankens Penningpolitiska rapport blev jag förundrad över ett par saker. Jag ska nämna att jag läste den med fokus på inflationsprognoserna och började att titta på hur brant utfallet för inflationen blir enligt RBs prognostiserade utfall. De prognostiserar ju att ligga under målet redan i början av 2009 (precis som vi båda förmodligen gör) Sedan ville jag gå vidare och se vad för prognosunderlag RB har använt för sin prognos.

Och det är här deras inflationsprognos redan verkar vara obsolet. De skriver på sid 20 att "oljepriset antas bli cirka 95 USD/fat i genomsnitt under prognosperioden,
vilket är en avspegling av terminsprissättningen." Framgår även av tabell. I förra Penningpolitiska rapport var prognosen utifrån terminspriser 119 usd/fat så visst har de sänkt sin prognos men om vi tittar på till vilket pris Brent handlas till finner vi att den idag handlas i intervallet 65-70 usd per fat, dvs 25-30% UNDER RBs prognos.

Risken som jag ser är att RB med dagens Penningpolitiska rapport avslöjar att deras inflationsprognos fortfarande ligger för högt, trots inflationen beräknas understiga målet redan dec 2009 (KPI förväntas hamna på 1,6% som tolvmånaderstal dec-09).

Även om räntesäkningen kom in idag enligt våra förväntningar (analytikerna överraskade) så tror jag inte att oljepriset rusar upp mellan 31%-41% under 2009 (vilket krävs för att RBs utfall ska infalla). Och inträffar inte det, utan vi ser ett stillastående oljepris alternativt ett fortsatt fallande oljepris kommer detta att öppna för större räntesäkningar än de nu redan avsiserade av Riksbanken.

Jag skulle gärna få tag på mer underlag för just inflationsprognosen för ligger alla råvaror m.m. lika mycket för högt som oljepriset i förhållande till dagens prisnivå är dagens rapport förmodligen redan obsolet, och Riksbanken fortfarande för hökaktig, trots att de sänker räntorna, men gör detta för lite. Jag skulle gärna även läsa din syn på just Riksbankens inflationsprognos i dagens Penningpolitiska rapport.

Återigen tack för nätets absolut mest läsvärda blogg ;)

Posted by Ola on oktober 24, 2008 at 12:29 fm CEST #

Suveränt bra blogg. Mycket mer intressant och utvecklande än vad man kan läsa i pressen! Fortsätt så!

Posted by Krille S on oktober 24, 2008 at 09:30 fm CEST #

Kan bara instämma, bloggen är ett uppskattat forum. Det jag antagligen uppskattar mest är att jag blir förbannad av det teoretiska och akademiska anslaget men din kunskap blir en referens till marknadens praktik.
Jag tycker RB agerar otroligt bra, det känns som man läser marknaden väl. Att försvara kronan tror jag bara lockar till aktioner men vilken balansgång.
Det som skrämmer mig just nu är att jag tror att taktiken om att motverka importerad inflation är underordnad RBs behov av att stödja bankerna med möjlighet till ett större räntenetto. "Samla ved nu för det kan bli väldigt kallt".

Posted by Snobben on oktober 24, 2008 at 11:43 fm CEST #

Oj, tack då hemskt mycket alla tre! Jag tackar och bugar! När ni säger så snälla saker gäller det att inte drabbas av hybris...

Ola:
Det är nog inte alls omöjligt att jag går igenom den penningpolitiska rapporten och skriver något om deras inflationsprognos framöver, speciellt eftersom du frågar så snällt, men jag vill inget lova.

Snobben:
Varför blir du förbannad över det "teoretiska och akademiska anslaget"? Mitt mål är att bidra med något annat än affärspressen, som på grund av sin affärsmodell tvingas skriva braskande rubriker som lockar till läsning och annonsexponeringar. Jag är hellre korrekt än rolig och spännande.

På så sätt ter sig säkert denna sajt ibland lite "tråkig" och kanske lite tung, men jag har svårt att se den som akademisk. Jag har funderat över att skriva mer akademiskt, med noter/referenser för allt jag skriver, men än så länge så gör jag inte det, på grund av den tidsåtgång det skulle innebära.

Posted by Sloped Mind on oktober 24, 2008 at 06:44 em CEST #

Lysande artiklar. Du skriver tydligt, flytande och faktiskt lättläst om ett komplext ämne. Det är få förunnat!

Posted by Anders on oktober 24, 2008 at 09:40 em CEST #

Försöker förstå det jag lärt mig genom att läsa inläggen. Som att ta en 10 p kurs på en förmiddag. Kanonbra.

På vilket sätt avviker stibor från bankernas erbjudna ränta till varandra i dessa oroliga tider? Och varför hamnar inte Stibor på eller mycket nära reporäntan plus 0,75% ? Lånar bankerna upp pengar på annat håll, går det att se i vilken utsträckning en bank lånar upp medel via riksbanken? Hur snabbt tror du att Stibor åter kommer att bli en relevant indikator på bankernas upplåningskostnad? - Kanske svårt att svara på, men en gissning kan också vara bra.

Låntagare med Stibor som bas.

Posted by Skuldsatt on oktober 25, 2008 at 09:36 fm CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed