TED-spreaden faller

Medan börsen fortsatt falla och bankaktiekurserna talar om svårare tider för bankerna så har riskpremien för interbanklån börjat falla ganska snabbt:


Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed