Sysselsättningstillväxten helt borta i USA senaste 12 månaderna

Dagens sysselsättningsstatistik i USA kom in nästan precis som väntat med en förändring på -62 000 jobb. En negativ sak med rapporten var dock att sysselsättningssiffrorna för april och maj justerades ner med totalt 52 000 arbetstillfällen. Detta innebär att sysselsättningen i USA inte vuxit alls under de senaste 12 månaderna som ni ser i diagrammet nedan.

 

Löneutvecklingen dämpas också och är nu nere på en ökning på 3,4% jämfört med för ett år sedan, vilket är positivt för inflationsbilden i USA och för USAs export, men negativt för de företag som vill sälja saker till amerikanska konsumenter. En fördel med den amerikanska arbetsmarknadens funktionssätt är hur otroligt snabbt som löneökningstakten anpassar sig till stigande arbetslöshet, och därmed motverkar en utveckling mot stagflation.


Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed