Svagare export i augusti

I förra veckan presenterades preliminär utrikeshandelsstatistik för augusti. Efter en mycket stark julisiffra var exporttillväxten svagare i augusti. Jämfört med augusuti 2007 föll exportvärdet preliminärt med 4,2% och importen föll under samma period med ca 0,9%. Delvis berodde den svagare handeln på att augusti iår hade två vardagar färre än augusti förra året, men även efter denna korrigering ser utvecklicken klart svagare ut än den gjorde i juli. SCBs korrigerade trendvärde för export ökade med 5,9% mellan augusti 2007 och augusti 2008.

Efter ett andra kvartal som förstärkte farhågor om att en stark krona och en svagare världskonjunktur skulle ge en exportledd konjunkturnedgång under 2008, så är det negativt att efter att starkt juli få se ett svagt augusti, som spär på den oron. Vi ska dock minnas att denna statistik är prelinär och ganska volatil och att det är svårt att dra några stora växlar på siffran för en månad.

Den försvagning vi sett av kronan på sista tiden kan i någon utsträckning minska effekten av svagare efterfrågan på varor i vår omvärld.

 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed