Svag industriproduktion i maj

Idag (9/7) presenterade SCB industriproduktionen för maj och den indikerar en ganska svag utveckling för industrin.

 

figur 1. Avmattningen syns tydligt redan i indexserien

 

figur 2. När vi tittar på förändringstakten ser vi att den bromsat upp markant. Vi ser dock att serien är ganska volatil och sänt ut en del falska varningssignaler tidigare, bland annat under 2005.

Imorgon presenterar SCB aktivitetsindex, som kan sägas vara en tidig månads-indikator för BNP-utvecklingen. Det ser ut som att den siffran kan bli ganska svag, med tanke på vad vi sett av de ingående komponenterna i aktivitetsindex. Exportutvecklingen var lite svagare i maj än i april, industriproduktionen sjönk i maj jämfört med april och detaljhandelns försäljningsökning är inte längre lika urstark, mycket på grund av stigande priser i dagligvaruhandeln som trycker ner försäljningsvolymen.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed