Svag första BNP-siffra för andra kvartalet

Det första estimatet för BNP-tillväxten under andra kvartalet kom in klart svagt, på gränsen till mycket svagt. Tillväxten sedan andra kvartalet förra året hamnade på ca 0,7%, vilket är det lägsta utfallet sedan förra lågkonjunkuren i början av 2000-talet:

 

Om vi tittar på andra kvartalet jämfört med första kvartalet har vi till och med svagt negativ tillväxt. Senast vi såg det var andra kvartalet 2003:

 

Varför så svag? 

BNP-rapporten var svagare än väntat och frågan är vad den betyder. Betyder detta att vi får se nolltillväxt eller sämre för 2008, eller är det en tillfälligt svag tillväxt? Är det snabb-estimatet det är fel på? Det är inte ovanligt med stora revideringar för BNP-siffrorna. Hur kommer riksbankens syn på räntan förändras av detta?

För att kunna försöka besvara de första frågorna kan det hjälpa att titta på ytterligare statistik relaterad till tillväxten. Först, aktivitetsindex, som kan ses som en uppskattning av tillväxten på månadsbasis, utifrån de tyngsta komponenterna i BNP-underlaget:


Jag kommenterade tidigare att aktivitetsindex utvecklades svagare än tidigare under tremånadersperioden fram till och med maj. Aktivitetsindex pekar också mot svagare tillväxt, men inte lika tydligt som nationalräkenskaperna.

Låt oss tittar lite på några viktiga komponenter, såsom industriproduktionen:

Industriproduktionen visar på samma bild med svag tillväxt. Låt oss även titta på exporttillväxten under andra kvartalet:

Exporten visar inte på samma svaghetstecken som industriproduktionen. Även importen växte väldigt snabbt och privatkonsumtionen steg i god takt.

Låt oss titta på hur de olika komponenterna påverkade BNP-tillväxten:

KomponentBidrag till tillväxten
Hushållens konsumtionsutgifter
+1,0% 
Offentliga konsumtionsutgifter
+0,1% 
Fasta bruttoinvesteringar
+0,8% 
Lagerinvesteringar+1,1% 
Handelsnetto
-0,4%
Kalenderjustering
-1,9%
Summa
+0,7%

 

Vi ser att vi hade en ovanligt kraftig kalenderkorrigering, men å andra sidan har vi en stor positiv lagerinvestering, så summa summarum så ser siffrorna svaga ut över nästan hela linjen.

Effekt på räntorna

Den svaga BNP-rapporten, tillsammans med fallande råvarupriser minskar sannolikheten betydligt för en kommande räntehöjning i september. Mycket av den senaste tidens händelser pekar mot att inflationen snart nått sin kulmen för den här gången, även om det är farligt att uttala sig utifrån preliminär statistik och förändringar på kort sikt. Det är dock tydligt att marknaden också gör bedömningen att räntorna kan hållas lägre än man tidigare bedömt:

Vi ser hur kraftigt räntorna föll efter BNP-siffran. Även för längre löptider föll räntan ordentligt:

Även bostadsobligationerna drogs ner en bit:


 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed