Svårtolkade utrikeshandelssiffror i mars

Efter extremt svaga exportsiffror för januari och februari så var svaga siffror väntade även för mars. Påsken ställer dock till det och gör siffrorna mer svårtolkade. Mars hade i år 3 vardagar fler än 2008, då påsken inföll i mars förra året. Detta skulle allt annat lika innebära högre handelsaktivitet i år.

Tack var de extra vardagarna ser siffrorna starkare ut än de är. Jämfört med februari 2008 föll exportvärdet preliminärt med ca 9,7%,  jämfört med reviderade -23,8% i februari och i januari. På grund av påskeffekterna kommer jag inte göra någon mer utförlig analys av siffrorna denna månad, utan tänker analysera mars och april tillsammans för att neutralisera den kringflackande påsken. Om man vill säga något så ser det i varje fall inte ut som någon större försämring av situationen. Låt oss ändå som vanligt titta på diagrammen:

figur 1. Vi ser att vi har ett stort fall även sett utifrån ett lite längre tidsperspektiv.


 

figur 2. Nedgången är oerhört våldsam jämfört med vad vi såg under den förra lågkonjunkturen. Fallet har gått extremt snabbt. Detta kan visserligen tala för en snabbare återhämtning om inte annat för att jämförelsesiffrorna blir mycket lättare framöver. Vi får dock vänta till slutet av året innan jämförelsesiffrorna bli lite lättare.

Permalink     2 CommentsComments:

That is a complicated situation. I think that some nuances of the data are quite contradictory, so I would like to have some explanations here.

Posted by home on november 24, 2016 at 10:53 em CET #

This is a very interesting and topical subject. But those figures in that you provide in the article are not sufficient to draw a conclusion. It is therefore necessary to examine more definitively additional data.

Posted by buy custom essays on november 27, 2016 at 02:45 em CET #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed