Stater räddar banker, STIBOR T/N över 6%

Inte nog med att USA ser ut att låta staten gå in och rädda finanssystemet. Idag har ett flertal banker i andra länder också behövt söka hjälp; Fortis räddas av Benelux-länderna och Isländska staten tar över en aktiemajoritet i Glitnir.

Räddningsaktionerna har dock knappast lugnat marknaden. Börserna faller och räntemarknaderna är i fortsatt kristillstånd.

STIBOR T/N-fixingen slog idag nytt rekord och hamnade på 6,08%, eller hela 1,33 procentenheter över reporäntan och hela 0,58 över den utlåningsränta Riksbanken erbjuder via de stående faciliteterna.


Permalink     2 CommentsComments:

Varför använder man inte Riksbankens utlåning i så fall?
Ingen bank vill väl låna 58 punkter "för dyrt".

Posted by Johan on september 29, 2008 at 03:37 em CEST #

Jag kan inte med säkerhet säga varför man inte lånar till utlåningsräntan, men i en kommentar kan jag nog våga mig på att spekulera lite.

En anledning skulle kunna vara att vissa aktörer, framförallt utländska sådana, inte har tillgång till RIX-systemet, och därmed måste finansiera sig på interbankmarknaden istället.

En annan anledning skulle kunna vara att bankerna inte vill visa att man har en så svag funding-position att man måste gå till riksbanken och låna till reporänta + 75 punkter, för att man är rädd att andra aktörer skulle dra öronen åt sig och bli ännu mera rädd för att låna ut till banken.

Om någon har något annat besked får de gärna dela med sig av sina tankar.

Posted by Sloped Mind on september 29, 2008 at 07:07 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed