Starka exportsiffror i juli

Idag presenterades utrikeshandelsstatistiken för juli. Efter ett något svagare andra kvartal såg vi återigen en mycket stark exporttillväxt: +11% jämfört med juli 2007. Importen steg under samma period med 8%. Dessa siffror påverkas något av det faktum att juli 2007 hade en vardag mindre. SCBs korrigerade trendvärde för exporten ökade med 8% mellan juli 2007 och juli 2008.

Detta får betecknas som starkt. Efter ett andra kvartal som förstärkte farhågor om att en stark krona och en svagare världskonjunktur skulle ge en exportledd konjunkturnedgång under 2008, så är dessa siffror positiva, men man kan absolut inte dra några större slutsatser utifrån en enstaka månads preliminära statistik.

Det är faktiskt riktigt starkt att exportökningen i juli tycks ha hållit jämna steg med importökningen, och mer därtill, med tanke på hur snabbt oljepriserna stigit mellan juli 2007 och juli 2008, och att ekonomin i flera viktiga handelspartner utvecklats svagt under samma period.

 

 

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed