Står Lettland inför en samordnad och kontrollerad devalvering?

Länge har spekulationer första kring huruvida de baltiska länderna ska komma att devalvera. I första hand handlar spekulationerna om Lettland, men en devalvering i Lettland skulle även sätta press på även Estland och Litauens valutor.

Argumenten för en devalvering är tydliga. Lettland har haft en mycket högre inflation än Eurozonen och i och med att kostnadsutvecklingen inte kunnat hanteras genom en försvagning av Lettlands valuta så har konkurrenskraften dramatiskt försämrats med stora obalanser gentemot omvärlden som följd. Lettland står därför inför valet att antingen genomföra en extremt tuff politik för att minska den inhemska kostnadsbilden, eller att devalvera. Man har hittills valt det första alternativet, men frågan är om man når i mål med den plan man nu försöker exekvera.

Ett problem med att genomföra den plan Lettland nu arbetar efter är att devalveringshotet alltid finns kvar. Så länge man inte devalverat och obalanserna inte rättats till så kommer frågan att leva, och så länge frågan lever så är det skadligt. Vem vill ta risker mot den lettiska valutan i dagens läge? Risken är uppenbar för ekonomisk förlamning i väntan på det oundvikliga.

Händelser i veckan spär på spekulationerna om att Lettland kanske ändå är på väg mot en förändring av sin valutaregim. Riksbanken meddelade att man lånar i utländsk valuta för att fylla på valutareserven, samtidigt som Riksgälden planerar att köpa kronor.

Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att misstänka att dessa aktioner skulle kunna ha en direkt relation till risken för en baltisk devalvering, på det ena eller det andra sättet.

Kanske gör Riskbanken helt enkelt en enkel riksbedömning och ser att risken för en devalvering i baltikum motiverar en större valutareserv (för att snabbt kunna stötta svenska banker med verksamhet i baltikum med utländsk valuta), eller kanske är det mer än så. Kanske deltar Riksbanken i, eller är informerade om, diskussioner om att genomföra en samordnad och kontrollerad förändring av den lettiska valutaregimen, för att på ett kontrollerat sätt kunna få stopp på spekulationerna, och uppnå en situation som man kan få allmänheten att tro på.

IMF, de baltiska länderna, EU och de nordiska länderna skulle kunna genomföra en kontrollerad nedskrivning av valutan till en nivå som är försvarbar, eller låta valutan flyta, men hindra de värsta effekterna genom att redan vid beslutets genomförande ha en färdig plan för hur man hanterar resultatet av förändringen. Man kan meddela om färdiga stödpaket och kapitalinjektioner redan i samma pressrelease som beslutet meddelas.

På detta sätt skulle myndigheterna kunna ta kontroll över situationen och utvecklingen, snarare än att bara kämpa för att hantera situationen. Man skulle kunna få bort den stora osäkerhet som devalveringsrisken innebär och börja blicka framåt.

Permalink     8 CommentsComments:

Tanken att försöka genomföra en sorts "kontrollerad" devalvering är lockande. Dock undrar jag om det är genomförbart i praktiken, särskilt med tanke på att planeringen inför en sådan aktion med stor sannolikhet kommer leda till läckor, och därmed göra läget innan själva devalveringen instabilt.

Posted by GustavR on juni 01, 2009 at 01:35 em CEST #

Det kan gå att göra en kontrollerad devalvering utan att riskera våra banker, men då måste bankerna agera aktivt och acceptera en förlust.

Tex kan de ändra basen för utlåningen till Lat och innan devalveringen ta jättelån från lettiska centralbanken som växlas till euro för att hedga, det går att göra genom en målvakt, typ SEB-Secureinvest AB som växlar allt till Euro och har kreditrating AAA iom deras affärsidé, ta lånet i en valuta som kommer krascha, binda det till låg ränta och köpa en räntebeständig motvikt, Europeiska (Tyska) statsobligationer tex med samma löptid som lånen. Allt de äger byter de till räntebärande motvikter och så mycket skulder som möjligt skrivs om till Lat.

Iom att de erbjuder en goodwilluppoffring gentemot Lettland så har de ett bra förhandlingsläge för ev. skattereduktion, möjlighet att köpa räntebärande papper med hög ränta osv.

Hade jag varit investmentbank idag så hade jag lånat x miljoner i Lat (med lång löptid) och växlat skulden till Euro, då kan de devalvera bäst de vill och ju mer Laten trillar i värde desto mer tjänar jag.

Säg gärna till om och var resonemanget fallerar.

Posted by Victor V on juni 01, 2009 at 07:25 em CEST #

Jag tror inte att Lettland kommer att devalvera. Det ligger inte för letterna och den lettiska valutan är visserligen övervärderad gentemot övriga baltiska valutor, zloty och framför allt rubeln.

Å andra sidan är den lettiska valutan säkert och tryggt undervärderad gentemot euron, valutareserven välfylld och betalningsbalansen i jämvikt. Om den lettiska valutan devalveras är det ett politiskt beslut knappast ett av verkligheten påtvingat.

Jag tror dessutom att den extrema lågkonjunkturen i Lettland kommer att mildras redan i år.

Posted by Flavian on juni 02, 2009 at 05:51 em CEST #

Flavian:

Det stämmer att Lettland sannolikt kan upprätthålla euro-kopplingen om de verkligen vill. Valutareserven är stark och kostnadssituationen åtgärdas ganska snabbt, med ett mycket tufft program.

I slutändan handlar det om vilka kostnader man är beredd att ta för att upprätthålla valutakursen. I och med spekulationerna om en devalvering så säljer "alla" lats och centralbanken står som köpare. Detta innebär en ofrivillig dramatisk dränering av lats-likviditet från ekonomin, med höga räntor som följd (och på sikt deflation, som till slut kommer innebära att frågan om devalvering dör, om man orkar vänta).

Problemet är att händelsutvecklingen blir självförstärkande. Om folk tror på en devalvering så säljer de lats till centralbanken, vilket leder till högre räntor och försämrad likviditet, vilket leder till att devalveringsoron stiger ytterligare vilket leder till ytterligare press på valutan. Varje liten nyhet riskerar att bli en trigger för nästa fas av valutaförsäljningar och ökad oro, tills man ger upp, eller det blir uppenbart att valutan är gravt undervärderad.

Posted by Sloped Mind on juni 02, 2009 at 09:01 em CEST #

Nu har Lettland valt att stabilisera prisnivån via växlingskursen och därutöver hamnat i en situation där det spekuleras mot valutan då denna åtminstone ur vissa perspektiv är övervärderad.

Jag menar att Lettland gör rätt genom att inte devalvera. Vad som nu är fallet är nämligen att priset på utländsk valuta är för lågt för att ekonomien skall fungera friktionsfritt. Detta återspeglar i sin tur att letterna under senare år importerat mer än deras export medger. Man har levat över sina förhållanden.

Därför har det uppstått en knapphet på utländsk valuta, vilket under en fastkursregim yttrar sig i stigande räntor och en allmän oförmåga att betala skulder.

Om Lettland nu skulle välja "the quick fix" riskerar detta leda till att bristen på utländsk valuta avhjälps snabbt och smärtfritt genom ett högre pris på utländsk valuta; det vill säga en devalvering.

Det är dock bättre om bristen på utländsk valuta avhjälps genom ökad export, eftersom det är just detta Lettland behöver för att långsiktigt säkra den levnadsstandard letterna drömmer om.

1994 devalverade ett antal afrikanska stater vars valutor var knutna till den franska francen. Tanken var att detta skulle öka dessa länders export.

Resultatet blev emellertid att dessa länders export minskade, vilket är ganska logiskt med tanke på att priset på utländsk valuta steg och således plötsligt ett överskott av utländsk valuta fanns tillgängligt. Hade man istället bibehållit en oförändrad paritet i förhållande till den franska francen och indirekt i förhållande till d-marken hade priset på utländsk valuta varit fortsatt lågt och av det skälet det enda sättet att mildra denna brist varit främst ökad export.

Brist på utländsk valuta kan under en fast växlingskurs endast avhjälpas genom minskad import och/eller ökad export. Ytterligare en närmast tragikomisk följd av detta misstag var att världsmarknadspriset på kakao steg som en följd av att de kakaoexporterande länderna helt plötsligt vadade i utländsk valuta.

Lettlands penningpolitik har två fel. 1.) Lats är inte knuten till guldet. 2.) Det finns en insättningsgaranti.

Posted by Flavian on juni 02, 2009 at 09:22 em CEST #

För varje dag som går och situationen i Lettland blir värre så känns det som allt mer osannolikt att det blir en ordnad devalvering. Man mister allt mer möjligheten att ta kontroll över händelseförloppet.

Posted by Sloped Mind on juni 03, 2009 at 10:10 em CEST #

Befolkningen köper guld och guldet betals med lats och lats säljs sedan vidare till centralbanken som löser in lats med euro.

Slutresultatet blir att den lettiska valutarserven som tidigare fanns i form av euro hos centralbanken blir till guld i allmänhtens ägo.

Detta är ett intressant scenario.

Posted by Flavian on juni 03, 2009 at 10:27 em CEST #

Hej!

Jag har en sammanställning över samtliga Big Mac-index som publicerats samt en del eget material i ämnet. Om någon vill ha sammanställningen kan jag skicka en kopia till uppgiven e-postadress.

En mycket intressant aspekt på detta är möjligheten att studera inflationskonvergenser respektive inflationsdivergenser mellan länder med fasta växlingskurser.

hälsningar

Flavian

PS. Det går bra att uppge "anonyma" e-postadresser och min e-postadress är följande.

amvrosij@home.se

Posted by Flavian on juni 09, 2009 at 08:05 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed