SEB övertygar - Swedbank imorgon

SEB levererade sin kvartalsrapport idag och den var stark. Kreditförlusterna i baltikum stiger visserligen, men inte mer än väntat, förutom möjligen i Estland. Den underliggande intäktsgenereringen var mycket stark. 

Imorgon bitti är det dags för den storbank med störst risk, Swedbank. De andra två storbankerna, Nordea och SHB har betydligt lägre risk, vilket bland annat märks genom hur billigt det är att försäkra sig mot att de inte kan fullfölja sina åtaganden. Nordea och SHB återfinns bland de europeiska banker som har de absolut billigaste CDS:erna. Det kan också tilläggas att bland de större Europeiska länderna så anses Sverige just nu enligt CDS-kontrakten vara det med näst lägst kreditrisk av alla, med bara Tyskland för sig.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed