Sanningens minut för Riksbanken?

Världens centralbanker och regeringar arbetar just nu febrilt på olika räddningskationer. Irlands regering meddelade idag enligt nyhetsbyrån SIX att man "kommer att garantera all inlåning i banker, prioriterade skuldebrev samt säkerställda obligationer för de ledande bankerna i landet". Samtidigt får Dexia ett kapitaltillskott i en aktion med flera stater inblandade.

Även om de svenska bankerna har god soliditet och god intjäningsförmåga är det svårt att se att de inte till slut kommer att drabbas av den kris som råder på fundingmarknaderna globalt. Jag har också svårt att tro att Riksbanken vill se en svensk bank med god intjäningsförmåga gå omkull för att likviditetssituationen blir för ansträngd på kort sikt, exempelvis över ett kvartalsskifte.

Samordnade aktioner för att tillföra dollarlikviditet genomförs för fullt. Det ryktas också om samordnade räntesänkningar världen över och om andra räddningsplaner i kölvattnet efter att USA:s representanthus röstat nej till regeringens räddningsplan.

Riksbanken har hittills nöjt sig med i sammanhanget relativt begränsade åtgärder. Man har fortsatt att höja räntan mitt under krisen, trots att marknadsräntorna vida överstiger reporäntan och antagligen överstiger de marknadsräntor man tror behövs för att klara inflationsmålet.

Istället för att anpassa reporäntan efter de stigande spreadarna har man valt att försöka minska spreadarna via diverse åtgärder, vilket jag skrivit om bland annat här. Åtgärderna har dock inte lyckats mer än på mycket kort sikt och spreadarna har återigen nått nya rekordnivåer. Frågan är om man är beredd att ta till de åtgärder som skulle krävas för att få ner spreadarna, eller om man då hellre sänker reporäntan och accepterar att spreadarna förblir kraftigt förhöjda under en period.

Jag har mycket svårt att se att ens hökarna hos Riksbanken menar att en STIBOR T/N-ränta på över 6% idag krävs för att inflationstakten ska komma ner till 2% inom två år, speciellt inte med tanke på vad vi ser i form av snabbt fallande råvarupriser.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed