Riktigt svag industrikonjunktur i november

Idag presenterade SCB bland annat industriproduktion och aktivitetsindex för november. I USA presenterade BLS sysselsättningsstatistik.

Alla dessa siffror var extremt svaga. Svagheten var visserligen väntad och de stora reaktionerna uteblev, men siffrorna förtjänar ändå viss uppmärksamhet då de visar hur extremt svag situationen varit under det fjärde kvartalet 2008. Statistiken för industriproduktion antyder en betydligt brantare försämring än vi sett under de senaste två nedgångarna.

figur 1. Vi ser till och med i ett diagram över ganska lång tid hur tydlig nedgången för industriproduktionen varit under slutet av 2008.

figur 2. Tolvmånadersförändringen visar tydligt hur brant fallet har varit denna gång jämfört med de två senaste fallen för industriproduktionen.

figur 3. Aktivietsindex bekräftar den svaga bilden som industriproduktionen skvallrar om

 

figur 4. Tolvmånadersförändringen visar en mycket tydlig och stark nedåttrend

figur 5. Om vi tittar uteslutande på de tre senaste månaderna i förhållande till de tre föregående månaderna ser vi tydligt hur svag utvecklingen varit under den allra senaste tiden som vi har uppgifter för.

figur 6. Den amerikanska sysselsättningsstatistiken visar också på samma mönster med en betydligt snabbare försvagning än under de senaste två nedgångarna.

Sammanfattningsvis så ser makrosidan för det fjärde kvartalet extremt svag ut. För ljuspunkter får man blicka mot nyare siffror gällande kreditmarknadens utveckling.

Som en liten teaser kan jag avslöja att jag på måndag morgon kommer presentera mina åsikter om hur man bör förändra det penningpolitiska ramverket för att klara de penningpolitiska utmaningarna bättre i framtiden.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed