Riksgälden introducerar 30-årig statsobligation

I december berättade Riksgälden att man övervägde att introducera en ny lång statsobligation, vilket jag skrev om här. Då nämnde man i ett första skede en 20-årig obligation som skulle kunna få samma förfallodatum som den långa realränteobligationen, men sedan dess har man riktat in sig på införandet av en 30-årig obligation och idag gavs den ut.

Den tecknade volymen var 38 075 miljoner och den såldes till en ränta av 3,75%. Tidigare hade man talat om en volym runt 20 miljarder, eller inom intervallet 15-30 miljarder, men man passade alltså på att ta in betydligt mer än så i en försäljning som får betecknas som en framgång.

Obligationen löper till den 30/3 2039 och har en kupong på 3,5%. Vissa aktörer hade säkert gärna sett en lägre kupong (eller en lång nollkupongare) för att få en obligation med större räntekänslighet. Eftersom kupongen innebär att delar av värdet betalas ut i närtid snarare än om 30 år så begränsas obligationens kurssvängningar av kupongens storlek.

Utgivandet av en 30-årig obligation är bra på så sätt att det ger aktörer med långa åtaganden möjligheter att låta sina tillgångar bättre matcha åtagandena i tid genom att man kan försäkra sig om en viss nominell avkastning på en mycket lång tid.

Räntan på 3,75% är ca 0,7 procentenheter högre än 10-åringens ränta. Detta kan jämföras med spreaden mellan tyska 10- och 30-åringar som just nu ligger nära 0,9 procentenheter och spreaden mellan amerikanska 10- och 30-åringar som just nu är över en procentenhet, vilket delvis beror på de extraordinära åtgärder Federal Reserve vidtagit. Den tyska 30-åringen handlas för närvarande runt ca 3,9%, vilket alltså innebär ett räntegap till Sveriges fördel.

Den låga räntan på 30-åringen måste ses som ett tecken på förtroende för den svenska statens kreditvärdighet och som ett tecken på förtroende för att man kommer att lyckas väl med inflationsbekämpningen framöver utan att behöva ta till extrema räntenivåer. Det kan också ses som en dämpad tilltro till tillväxtutsikterna framöver.

Permalink     No CommentsPost a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed