Riksbankens nya styrränta

I och med att Riksbankens program för 3-månaderskrediter nu formaliserats och kommer att bestå av regelbundna auktioner till de penningpolitiska motparterna så har i praktiken Sverige fått en ny styrränta, nämligen minimiräntan för dessa 3-månaderslån.

För tillfället ligger den på reporäntan + 25 punkter. Riksbankens övriga styrräntor är reporäntan, inlåningsräntan och utlåningsräntan; reporäntan är fortfarande den centrala styrräntan och övriga räntor bestäms för närvarande med utgångspunkt i reporäntan.

Man kan dock notera att i och med att detta program nu kommer att finnas ett tag, och att de penningpolitiska reporna inte längre genomförs, så är det i praktiken via detta program som man primärt tillför penningmarknaden likviditet. Därmed utgör detta program en viktig del av hur Riksbanken signalerar var man vill se marknadsräntorna hamna.

Jag är mycket positiv till att detta program skapas och formaliseras och man har nu kommit ganska nära det jag föreslagit bland annat här, nämligen skapandet av en räntekorridor 3 månader ut och inte bara för overnight-krediter.

Personligen tycker jag nog att Riksbanken skulle kunna stärka signaleringen ytterligare genom att också sätta ett tak för räntenivån vid dessa auktioner. Man har visserligen all möjlighet att via förändrad storlek på auktionerna ordna så att räntorna inte hamnar för högt, men för att öka transparensen och förutsägbarheten tycker jag fortfarande att Riksbanken borde uttala en högsta räntenivå man kan acceptera för dessa 3-månaderslån och därmed etablera den räntekorridor för 3-månadersräntan som jag argumenterat för.

Som en parentes kan man fråga sig vad vi ska kalla den nya styrräntan för. Minimiräntan för 3-månaderslån blir för långt, och bara minimiräntan blir för otydligt. Vi skulle kunna använda samma språkbruk som vi gör för ECB och kalla den nya styrräntan för lägsta anbudsräntan. Det namnet tydliggör dock fortfarande inte att räntan till skillnad från övriga styrräntor gäller lån på 3 månaders sikt. Har ni några bättre förslag?

Permalink     1 CommentComments:

Sloped Mind,
allt handlar ju om likviditet i banksystemet så jag tycker att nya styrräntan ska heta "Likviditetsräntan 3m".

Posted by Snobben on oktober 25, 2008 at 12:04 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed