Riksbankens auktioner och valutan

Ett tydligt mönster har etablerat sig vad gäller Riksbankens extrainsatta låneauktioner. Dollarauktionerna övertecknas, medan efterfrågan på lån i svenska kronor varit relativt begränsad.

I veckan genomfördes två auktioner, en av 10 miljarder dollar och en av 80 miljarder svenska kronor. I dollarauktionen fick Riksbanken in bud på totalt 15 miljarder dollar och räntan hamnade på 2,35%. I auktionen av svenska kronr fick man bara in bud på 13,5 miljarder kronor och räntan hamnade på 4,5%.

Vi ser alltså att jakten på likvida medel är centrerad till dollar. Det är dollarupplåningen som är riktigt svår just nu och det är dollar bankerna behöver få tag på. Efterfrågan på dollar är stark, inte för att man tror på högre avkastning på dollartillgångar, utan för att man måste eller vill få tag på likvida dollar-medel.

Jag har fått frågor om hur USA-dollarn kan stiga så kraftigt under en kris som i allra första hand är amerikansk. Givetvis handlar det delvis om dollarns långa historia som hårdvaluta och världsvaluta och säker hamn under oroliga tider, men det handlar också om just denna kris för dollarupplåning.

När man ser att mönstret som vi ser i Sverige, med en enorm efterfrågan på dollarlån, är ett globalt fenomen, så är det lätt att förstå reaktionen på valutamarknaden. Efterfrågan på dollarlån är ju detsamma som efterfrågan på dollar, vilket förstås driver upp priset på dollar; ifall bankerna globalt behöver få tag på en stor mängd dollar, så är det förstås stärkande för dollarn.

Det är mycket möjligt att en hel del av de pengar som lånas i svenska kronor, omedelbart växlas till dollar, och därigenom etableras ett säljtryck på svenska kronan. För en bank som är i desperat behov av likvida medel i dollar, och inte lyckas låna till rimliga villkor i dollar, kan det vara lockande att låna i vilken valuta som helst och köpa dollar för de pengar man lånar.

Det är därför helt rätt av Riksbanken att fortsätta med sina Dollar-auktioner. Genom att låna ut dollar direkt så kanske trycket på kronan blir något lägre än annars skulle vara fallet.

Mycket talar för att denna kronförsvagning är av temporär art, som kommer avta när denna marknadsturbulens avtar. Att försöka motverka den mer direkt, genom exempelvis en räntehöjning för att göra det mindre lockande att låna i kronor för att köpa dollar, vore missriktat. Man bör inte heller avvakta med ytterligare reporäntesänkningar med hänvisning till valutan.

Under en kris som denna är det inte några tiondelars förändring av räntedifferensen som avgör och det är knappast för låga styrräntor i Sverige och för höga i USA som lockar till lån i kronor utan jag tror snarare att det är den svåra dollarmarknaden som tvingar till kronförsäljningar.

Permalink     2 CommentsComments:

Hej!

Vill bara tacka för en utmärkt blog, en av de mest läsvärda som jag vet. Bra jobbat!

Rickard

Posted by Rickard on oktober 19, 2008 at 02:17 em CEST #

Tack så mycket för kommentaren!

Posted by Sloped Mind on oktober 19, 2008 at 04:59 em CEST #

Post a Comment:
  • HTML Syntax: Allowed